עמוד הבית >> תמוז ערב שבועות

ה סיון תשמא 07/06/1981

תמוז ערב שבועות

ההתלבטות הייתה עצומה. מחד, לממשלת ישראל היה ברור כי העיראקים נחושים להשיג נשק גרעיני, וכי “כורי המחקר” שהקימו הצרפתים עבורם ליד בגדד מקדמים אותם במהירות לעבר מטרה זו. החשש כי מנהיג עיראק הרצחני, סדאם חוסיין, יעשה בנשק זה שימוש נגד ישראל היה רב. מנגד, איש לא רצה להיקלע לעימות צבאי עם עיראק ולהסתבכויות הבינלאומיות הכרוכות בתקיפה חסרת תקדים של מתקן גרעיני. אחרי שניסיונות דיפלומטיים ופעילות חשאית לסיכול ההתקדמות הגרעינית כשלו, ולמרות החשש מתגובות חריפות, ניתן האות. ביום ה’ בסיוון תשמ”א (7.6.1981) יצאו תריסר ממטוסי חיל האויר למבצע “אופרה”. המטוסים עברו מרחק של 1100 ק”מ מבלי שהתגלו, השמידו תוך דקות את הכור הגרעיני “תמוז”, וחזרו כולם בריאים ושלמים לבסיסם. כל זאת על אף מערכי הנשק נגד מטוסים המסועפים שהיו לעיראקים באזור. צעיר הטייסים היה אילן רמון, לימים האסטרונאוט הישראלי הראשון, שנספה באסון הקולומביה. דוקטרינת בגין ולפיה ישראל לא יכולה להשלים עם הימצאותו של נשק גרעיני בידי משטרים ערביים ממשיכה להדריך את ממשלות ישראל לדורותיהן עד ימינו אלה.

תמוז ערב שבועות

סמל המבצע-מאת ירונש / דובר צה"ל, ויקפדיה

ה סיון תשמא 07/06/1981

אירועים על המפה / מפת העולם

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

יחסו של הרב לרע שיש בעולם לפי הדברים המרוממים שהקדמנו בסעיף הקודם, צריכים לבאר כיצד יש בעולמנו כל כך הרבה "רעות"? תשובה: באמת יש לדון כל דבר לא לפי המצב העכשוויי, אלא לפי התוצאות הסופיות, לפי התועליות שעתידות לצמוח מהרעות. וכך כותב הרב: "גם עצם מציאות הרשעים ורעותיהם שהם לצור מכשול לפי המחזה החיצוני, אבל למבין לעומקן של כל עלילות המציאות ומסיבותיהם, הוא יכיר איך סוף כל סוף הרע הגדול עצמו יסבב תכלית של טוב ושלימות, עד שיש להתפלא על חסד עליון וחכמתו הצפונה בזה" ("עין איה", ברכות דף י', פסקא ק"ל). זאת אומרת, הטוב העצום שעתיד להתפתח בא דוקא מתוך ההעדר והרע, ויש להתפלא על גודל ההטבה שהיא לאין שיעור יותר מן הרע שקדם לו. וכן כתב במקום אחר: "שכל ענין רע שנמצא בעולם הוא בא מתוך שיש בפנימיות הענין שאיפה של טוב נעלה ונשגב שלא גמר לבוא אליו… אבל סוף כל סוף יגיעו הדברים למטרתם, והרע היותר גדול ייהפך לטוב נישא ונשגב עד מאד" ("עין איה", שבת דף נ"ה פסקא נ'). "אין במציאות רע מוחלט שלא יהיה לו טוב תכליתי באחרית" ("עין איה", שבת פ"ב פסקא ע"ח). מסביר הרב שבאספקלריא של האחדות העולמית, הרע נתפש כרע רק מבחינת מושגי בני האדם: "האידיאליות הרוחנית אינה יודעת מהות הפירוד כלל… ומתוך שרע כללי לא נמצא כלל… מתוך כך היא באה להכיר שלא יש (כלומר: אין) כלל במציאות 'רע', כי אם כולה היא טובה. 'וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד' (בראשית א, לא). החמרנות הגופנית, היא (ה) עושה את הפירוד בין הנושאים שבמציאות, וממילא גם את הניגודים שבהם" (אוה"ק ב' תסט; ח' קבצים קו"ב שט"ז).

יש לך מה להוסיף על תמוז ערב שבועות? פרסם תגובה כאן