עמוד הבית >> ר’ חיים עוזר

ה אב תש 09/08/1940

ר’ חיים עוזר

כבר בגיל שלושים ושלוש הוא כונה “רבן של כל בני הגולה”. הוא לא נשא במשרה רשמית, אבל היה ברור לכל שאין חשוב ממנו בהנהגת היהדות החרדית בליטא ובפולין. הרב חיים עוזר גרודזנסקי, שכונה בפי כל ר’ חיים עוזר, נולד ב1863 בליטא למשפחת רבנים, ולמד בישיבת וולוז’ין. שם נודע מגיל צעיר כעילוי וכשקדן. במקביל ללמדנותו ולכתיבת ספרי ההלכה שלו, ובראשם ספר “אחיעזר” (שאלות ותשובות בכל תחומי התורה) שהפך לספר יסוד בארון הספרים הישיבתי והלמדני עד ימינו,  עסק בפעילות ציבורית. עמד מאחורי הקמת ועד הישיבות (על אף שבאופן רשמי לא עבד באף אחת מהן), ועמד בראש מסעות לגיוס כספים ולסיוע לעולם התורה. הנהיג את מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, ענה לשאלות שהגיעו אליו מכל חלקי העולם היהודי, וטיפח תלמידי חכמים צעירים במסגרת “הקיבוץ של ר’ חיים עוזר”. את ספרו האחרון הוציא בשעה שכבר התקדרו ענני הסופה מעל אירופה. נפטר בה’ באב ת”ש (9.8.1940), זמן קצר לפני הפלישה הנאצית לליטא. רבים ראו בהלווייתו ההמונית את הלווייתה של יהדות ליטא כולה.

ר’ חיים עוזר

מאת לא ידוע - לא ידוע, נחלת הכלל, ויקפדיה

ה אב תש 09/08/1940

אירועים על המפה / מפת העולם

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

ב"ה יוד מנ"א פ"ב שלו' וברכה לכבוד רחימי לבאי, הרבנים הגאונים הגדולים, פארי הדור כקש"ת מו"ה ישראל מאיר הכהן ומו"ה חיים עוזר גראזינסקי שליט"א אחדשה"ט באה"ר הגיעני מכתב קדשם, בצרוף קול-הקורא, ע"ד גזירת ת"צ ליום ער"ח אלול הבעל"ט, והנני ג"א מכאן מצטרפים לדבר מצוה רבה, ונפרסם בעזה"י, את הודעת התענית והתעוררות התשובה באה"ק ובארצות הסמוכות, כדברי הדר"ג שליט"א, והשי"ת יאזין שועתנו, וישיב לב אבות על בנים, וכלנו יחד שכם אחד נזכה לשוב בתשובה שלמה לפניו, וימהר ויחיש לגאלנו ולקבץ נדחנו מארבע כנפות הארץ, ויתקדש שמו הגדול על עמו ועל נחלתו בב"א. מידי דברי, אמרתי להזכיר לכ"ג, שראוי ונכון יהי' אם יזכירו את אלה העוסקים פה, בענין אגדת-ישראל, שהם נסמכים הרבה על גדולי חו"ל, שיזהרו ממחלוקת, מלה"ר וביזוי ת"ח. ויהיו דבריהם כדברי חכמים בנחת נשמעים, אקוה שדברי קדשם יעשו רושם, וברכת ד' עליהם תבא. והנני בזה חותם בכל חותמי ברכות באה"ר, כנה"ר ונפש ידי"ע, קשור באהבתם ודוש"ת בכל לונ"ח, מהר הקדש מירושלים.

יש לך מה להוסיף על ר’ חיים עוזר? פרסם תגובה כאן