עמוד הבית >> רמ”ק

כג תמוז של 25/07/1570

רמ”ק

משפחתו הגיעה מקורדובה שבספרד, והוא עצמו נולד (1522) וחי כל ימיו בצפת, המקום המופלא שאליו התכנסו גדולי ישראל לאחר הגירוש. היה מתלמידיו של רבי יוסף קארו וקיבל את ה”סמיכה” המפורסמת מרבי יעקב בירב. מורו ורבו בתורת הקבלה היה גיסו, רבי שלמה אלקבץ, מחבר “לכה דודי”. בעקבותיו, הדגיש את חשיבותה של קבלת שבת, ותיקן את פרקי התהילים הנאמרים בקהילות ישראל במסגרת תפילה זו. ספריו הפכו לספרי יסוד לדורות בתורת הקבלה, ביניהם “פרדס רימונים” המשמש מבוא מקיף ומעמיק לכל תורת הנסתר, פירוש “אור יקר” על הזוהר, וספרים רבים אחרים המשמשים עד היום כבסיס ללימוד בבתי המדרש ובהיכלי המחקר. נודע לדורות בזכות ספר המוסר “תומר דבורה”, שבו התווה את דרכו של האדם מתוך הצמדות לי”ג מידות הבורא ו”עשר ספירות” הקבלה. בספרו הדריך לענווה, לרחמים ולמסירות, והדגיש כי: “כפי שיתנהג מלמטה, כך משפיע מלמעלה, וגורם שאותה מידה תאיר בעולם”. הגדול שבתלמידיו בתורת הקבלה היה האר”י, שהפיץ את שמעה ברחבי העולם. נפטר בכ”ג בתמוז ש”ל (25.7.1570) ונקבר בצפת.

רמ”ק

מאת אריאל פלמון Ariel Palmon - נוצר על ידי מעלה היצירה, ויקפדיה

כג תמוז של 25/07/1570

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

מדרגות בבריאה, הענין הטבעי. הענין הנפשי, במידה מסוימת גם בצמחים יש צד חיוני - מקבלים אויר ומים. "כי האדם עץ השדה". קבלת מזון, גידול והולדה קיימים במידה מסוימת גם בצומח, אבל בבעלי חיים יש יותר מזה: תנועה. מתוך יכולת התנועה מתגלים חפצים, רצונות, ועוד יותר מזה, ישנן מידות: נאמנות שבכלב. חז"ל לומדים מידות מחתול, מנמלה ועוד. על גבי הענין הטבעי והענין הנפשי - מופיע הענין השכלי, וכמובן, מדרגות בשכל. שכל האדם מתגלה - בתוכניות. תכניות פרטיות יחידיות ויש צבוריות, כלליות, בבעלי חיים הוזכרו מידות, אבל יש גם מצב של תקון המידות, וזה שייך לאדם. הענין השכלי מחייב תיקון המידות. כל זה מכוון לשימת לב ופקיחת עין למדרגות בבריאה, במציאות, במיני המציאות.

יש לך מה להוסיף על רמ”ק? פרסם תגובה כאן