עמוד הבית >> רבי עקיבא

רבי עקיבא

הימים – ימי גזירות השמד שלאחר מרד בר כוכבא. בניסיון לשבור את רוחו של העם היהודי שמרד שוב ושוב באימפריה, הורה אדריאנוס הקיסר על איסור קיומן של מצוות העשה, ובראשן לימוד התורה. ההנהגה היהודית והמוני העם המשיכו במסירות נפש בקיום המצוות למרות הכול. בה’ בתשרי (136?), למרות שהוזהר על ידי חבריו מהפיקוח הרומאי, נעצר רבי עקיבא יחד עם עוד שמונה חכמים בשעה שלימדו תורה ברבים. נסיבות מעצרו, הקפדתו על קיום מצוות גם בתנאי המצוקה של הכלא הרומאי, וקריאת שמע שקרא בשעה שסרקו את גופו במסרקות של ברזל כמה ימים מאוחר יותר באצטדיון הגדול של קיסריה, נחקקו במסורת ישראל. וכך גם שאר הפרקים נוראי ההוד בתולדות חייו של התנא המופלא, שגדל כרועה צאן פשוט, נישא לרחל והפך לחשוב שבין חכמי התורה שבעל פה. בערב יום הכיפורים, זמן קצר לפני תפילת “כל נדרי”, נוהגים בקהילות רבות לומר את הפסוק “אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה” – סופי תיבות עקיבה, לזכרו של התנא.

רבי עקיבא

מתחם קבר רבי עקיבא בטבריה מאת Anatavital - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47096781

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

יש לך מה להוסיף על רבי עקיבא? פרסם תגובה כאן

תגובות ל "רבי עקיבא"

ד"ר יוסי לודין

תודה!

הגב

לפני 5 חודשים

נעם פדרמן

יש לשים לב שבראשי התיבות של אור זרוע לצדיק... המילה שמחה מסתיימת באות ה'. כולם כותבים את שמו של התנא עם א' בסוף-עקיבא, לעומת זאת התלמוד הירושלמי ומדרשי ארץ ישראל כותבים את שמו עם ה' בסוף-עקיבה. ראשי התיבות נוטים לגירסת ארץ ישראל.

הגב

לפני 10 חודשים