עמוד הבית >> קריית שמונה

כב תמוז תשט 16/07/1949

קריית שמונה

ארבעים המשפחות הראשונות מקרב עולי תימן, שהגיעו זה עתה לארץ במבצע “מרבד הקסמים”, היו הראשונות שהתיישבו ביום כ”ב בתמוז תש”ט (16.7.1949) במעברה הצפונית ביותר בארץ, שהוקמה בכפר הערבי הנטוש ח’לסה. בתחילה נקרא המקום קריית יוסף, על שם טרומפלדור שנפל יחד עם חבריו בתל חי הסמוכה. בהמשך, שונה השם לקריית שמונה, על שם שמונת חללי תל חי. הריחוק ממרכז הארץ, מזג האוויר הקשה והמצב הביטחוני הסבוך בעיירה שהוקמה סמוך לגבול, הכבידו על התפתחות המקום. אולם, אט אט החלו עוד קבוצות עולים להגיע ליישוב, והוא הפך למרכז האזורי של הגליל העליון. החל משלהי שנות השישים הפכה העיר יעד להתקפות טרור והפגזות קשות מצד ארגוני הטרור בלבנון. במהלך הפעילות הצבאית הממושכת שניהלה ישראל מול ארגונים אלו, היוותה קריית שמונה מקום התארגנות ולסיוע לאלפי חיילי צה”ל בדרכם צפונה. ישיבת ההסדר הגדולה שהוקמה בעיר, המכללה האקדמית תל חי, מגוון מפעלים ומרכזים של תרבות ונופש, יחד עם נחישותם של תושביה, אפשרו את צמיחתה של קריית שמונה למרות כל הקשיים. היום מונה העיר למעלה מעשרים אלף תושבים.

קריית שמונה

קרדיט: מאת Юкатан - נוצר על ידי מעלה היצירה, ויקפדיה

כב תמוז תשט 16/07/1949

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

לאחינו היקרים מישבי אדמת הקודש במושבות הגליל תובב"א, שלו' רב וברכת השנים. אחים אהובים, הקרובים ללבבי ונפשי. עמוד צד הנה מאז באתי אל הקודש צמאה נפשי לבקר את מושבותיכם היקרות, לראות את שלומכם, אחים אהובים, ואת שלו' אדמת הקודש, אשר תחיו אותה בעמל כפיכם משוממותיה, להביע לכם במו פי את ברכותי החמות בע"ה, לברר את כל מעשי ידיכם בארץ חמדה. אבל כגודל תשוקתי וחשקי, כן הכבידו עלי תמיד מניעות שנוות את אכפם, עד אשר עד כה עוד לא צלח חפצי בידי, והנני מצפה לחסדי השי"ת שיזכני ברחמיו בקרוב לתור את אדמת הגליל החביב, ולהתענג מזיו חברתכם ואהבתכם הנאמנה. אמנם על של עתה באתי להעיר ולעורר את רוחכם הטהור, בדבר קדוש ונעלה, דעומד ברום עולם ישוב קדשנו בארץ אבות ת"ו, והוא חבת הקודש של המצות התלויות בארץ כולן, וביחוד תיקון תרומ"ע, ושמירה מאכילת טבלים, וממכשול הרבים הסומכים על כשרותם של אחב"י ואוכלים מיבול הארץ, תנובת אחינו, בחזקת מתוקן. והנה ב"ה במושבות יהודה, חפץ ד' בידינו הצליח, לשום משטר וסדר נכון בהסכמת הועדים, וע"י ממונים נאמנים בכל מושבה, ובערים, ערי הקודש, ראשונה בקדושה עיר עז לנו, ירושלים עיה"ק ת"ו, וגם עיה"ק יפו ת"ו, שומרים משמרת הקודש, שכל דבר הבא למכירה מאחב"י, יהי' מתוקן כדת של תוה"ק, ומבורר ע"י תעודת הכשר נאמנה מהממונה, המופקד על ידי ואפריון אמטי לגברא טהור הרב היקר מ' בנציון נ"י המוכ"ז, העוזר על ידי, זה כמה שנים, וממונה מטעם גאוני ירושלים על תיקון השוק שמה, ובהסכמתי גם על פקוח תרומ"ע בתור משגיח ראשי לעה"ק יפו והמושבות ת"ו, והנה כעת נוסע הוא לגליל, מקום מושבותיכם, בשליחותי, לפקח על התיקון הקדוש הנ"ל. אחים יקרים, תנו ידכם לציר אמונים זה, והחזיקו את ידו במלאכות הקודש, והי' ד' עמכם לברככם בברכות עד בל די, ונזכה כולנו יחד לראות בישע את עמנו, בישע את נחלתו, בשוב עם ד' לתפארת עוזו כימי עולם, כנה"ר ונפש דורשם לטובה ולתשועת עולמים בכל לב ונפש, הק' אברהם יצחק הכהן קוק הנ"ל

יש לך מה להוסיף על קריית שמונה? פרסם תגובה כאן