עמוד הבית >> עיתונאי, היסטוריון ובריון

ד סיון תשכב 06/04/1962

עיתונאי, היסטוריון ובריון

אבא אחימאיר נולד ברוסיה בשנת 1897. בצעירותו למד בגימנסיה הרצליה בתל אביב, שב לרוסיה עם תחילת מלחמת העולם הראשונה, שם נוכח בזוועות שאותן חולל הקומוניזם, והפך ממעריץ של תנועות השמאל החברתי למתנגד קיצוני שלהם. לאחר נפילת אחיו מאיר (שעל שמו אימץ את שם המשפחה אחי־מאיר) בקרבות מלחמת האזרחים במזרח אירופה, עבר לווינה. שם כתב דוקטורט בפילוסופיה והיסטוריה, ושב לארץ. במהרה החל אחימאיר להתבלט כאחד העיתונאים והאינטלקטואלים הבולטים בתנועה הרביזיוניסטית שייסד באותן שנים זאב ז’בוטינסקי. אחימאיר קרא למלחמה חסרת פשרות בשמאל (ואף הזדהה בתחילה עם התנועות הפשיסטיות, הזדהות שממנה הסתייג בהמשך השנים). הוא הקים את עיתון “חזית העם” ואת ארגון “ברית הבריונים” (שהאמין בצורך ללכת בעקבותיהם של קנאי / בריוני ירושלים), והוביל את המאבק בבריטים. נעצר בפרשת רצח ארלוזורוב באשמת הסתה, וזוכה לאחר משפט סוער. אחימאיר, שהמשיך עוד שנים רבות בכתיבה מרתקת וסוערת, כתב מאות ערכים באנציקלופדיה העברית ונחשב כהיסטוריון וכפילוסוף מבריק. נפטר בד’ בסיוון תשכ”ב (6.4.1962). הותיר אחריו את בתו זאבה, אשת חינוך וספרות, ואת בניו, יוסי ויעקב, עיתונאים ואישי ציבור בולטים.

עיתונאי, היסטוריון ובריון

מאת לשכת העיתונות הממשלתית ויקפדיה נחלת הכלל

ד סיון תשכב 06/04/1962

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

ג' שבועות הללו למה? אחת שלא יעלו בחומה, ואחת שהשביע הקב"ה את ישראל שלא ימרדו באומות העולם. (דף קיא.). צריך לברר את הדברים בשלמותם ולאמיתתם. במסכת כתובות דף קי"א שלש השבועות: שלא יעלו ישראל בחומה, שלא ימרדו באומות העולם, שלא ירחקו את הקץ. וכן, לפי מדרגות הענינים, קודם כל "שלא ידחקו את הקץ" אין כלל בגמרא, אלא "שלא ירחקו את הקץ – בעוונם" ובפירש"י ב"לשון אחר" שלא ידחקו, ופירש"י "שלא ירבו בתחנונים על כך יותר מדאי", ולא שלא יגדילו ויאדירו בניין יישוב ארץ ישראל ותקומת התורה בארץ ישראל. ובענין המרידה באומות העולם, הנה כאשר הוכרחנו לסלק את שלטון האנגלים מכאן לא היה זה מרידה בהם, כי הם לא היו שלוטים חוקיים בארצנו, אלא מנדטוריים זמניים כדי להכין את שלטון עם ישראל בארצו כפי החלטת חבר הלאומים, כדבר ד' בתנ"ך, וכאשר מעלו בשליחותם זאת הגיע זמנם להסתלק מכאן. ובאחרונה העלייה בחומה, שהוזהרנו עליה, הלא אין חומה זו אלא שלטון הגויים על ארצנו ומקום מקדשנו, כל זמן אשר חומה זו קיימת בפקודה האלקית של הגלות, וכאשר בהמשך תוצאות הקץ המגולה (סנהדרין צ"ח) נתבטלה ונפלה החומה הזאת, ו"הפה שאסר הוא הפה שהתיר", ורבונו של עולם שהקים את החומה הזאת, כ"מחיצה של ברזל המפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים", הוא שביטל והפיל את החומה הזאת, וכשאין חומה אין עיכוב ועניין של עלייה בחומה, כדין הנודר שלא להיכנס לבית, שכשנפל הבית אינו צריך התרת נדרו.

יש לך מה להוסיף על עיתונאי, היסטוריון ובריון? פרסם תגובה כאן