עמוד הבית >> עד הלום

כ אייר תשח 29/05/1948

עד הלום

מאות כלי הרכב ועליהם אלפי חיילי הצבא המצרי חצו במהירות את חולות מישור החוף הדרומי. בבוקר כ’ באייר תש”ח (29.5.1948) הגיע כוח החלוץ לגשר שליד העיירה אסדוד. שבוע קודם לכן פוצצו חבלנים מחטיבת גבעתי את הגשר, כדי למנוע את תנועת המצרים צפונה. אולם, דומה היה כי מדובר בעיכוב זמני בלבד שלא היה אמור לעצור את הטור המצרי בדרכו לתל אביב, ששכנה 32 ק”מ צפונית לגשר. באותו בוקר הוקמה באופן רשמי טייסת 101, טייסת הקרב הראשונה של חיל האוויר הישראלי. בהוראתו הישירה של בן גוריון, נשלחה הטייסת מיד לקרב. שמונה פצצות בלבד הצליחו מטוסיה להפיל על חיל המשלוח המצרי, לפני שאש הנ”מ הפילה את מטוסו של אדי כהן, מתנדב יהודי מדרום אפריקה. הנזק למצרים היה זניח, אבל ההשפעה הפסיכולוגית כבירה. למוחרת החלה חטיבת גבעתי בסדרה של התקפות על המתחם המצרי בגשר. ההתקפות נכשלו, והמצרים גורשו מאשדוד רק חודשים רבים מאוחר יותר במבצע יואב, אולם הם לא המשיכו בדרכם לתל אביב. הגשר נקרא לדורות בשם “עד הלום”.

עד הלום

לוחמי גבעתי מול הפולש-מאת זולטן קלוגר - אוסף התצלומים הלאומי, נחלת הכלל,ויקפדיה

כ אייר תשח 29/05/1948

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

ונבין בדברינו מקראי קודש אלה: "כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד" קה. הנה התנגדות אל ישראל כוללת לבד ההתנגדות אל ישראל בעצמם, ג"כ התנגדות אל כלל תכלית השי"ת בבריאה, כיון שעל ישראל החובה והיכולת לתקן עולם במלכותו ית'. ע"כ אמרו חז"ל: "שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והי' העולם" קו. לשונם ז"ל מדויק מאד, כי ע"י התנגדות לישראל הוא מנגד אל כל העולם ומציאותו, שברצון השי"ת יסד שימצא העולם באופן שיתוקנו כל העמים ע"י ישראל, א"כ הוא מנגד לרצון מציאות השי"ת בעולם, א"כ הוא ממש מנגד ל"מי שאמר והי' העולם", פי' לתכלית הוית העולם כולו. והנה התכלית של ישראל שהם קרובים לו ית' ודבקים בשמו זהו גלוי וניכר, אבל הדבר הצפון שעתיד כל העולם כולו להתקן ע"י ישראל, דבר זה הוא עוד צפון ונעלם בכבשי דרחמנא. והנה יש ישראל עצמם, היינו ממש עם ישראל, ויש שם ישראל, ושם ישראל הכונה ההדרכה של ישראל ומדותיהם ואמונתם שתתפשט בכל העמים כשיזרח אור ד' ויתוקנו הכל במלכותו ית'. וז"ש: "כי הנה אויביך יהמיון" היינו המתקוממים כנגד ישראל שהם אויבים בגלוי, שהרי נראה לכל קרבתם של ישראל אליך, ויש בזה עוד שנאה פנימית למנוע פעולת ישראל בתיקון האומות באמיתתו ית', עז"א: "ומשנאיך נשאו ראש". ומפרש בפועל: "על עמך יערימו סוד", אבל בזה לא את עמך בלבד הם פוגעים כ"א ממילא נמשכת עצתם הרעה "על צפוניך", על העצה הצפונה שלך שעתידה להתגלות לקץ הימים עת יזרח כבוד ד' על עמו ישראל ו"מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלם"

יש לך מה להוסיף על עד הלום? פרסם תגובה כאן