עמוד הבית >> ספר קטן, חזון גדול (פרסום “מדינת היהודים”)

ל שבט תרנו 14/02/1896

ספר קטן, חזון גדול (פרסום “מדינת היהודים”)

“הרעיון שעליו אדבר בספרי זה הוא ישן נושן: לכונן ארץ מושב לבני ישראל כך נפתחה החוברת הדקה “מדינת היהודים” שיצאה לאור בל’ בשבט תרנ”ו (14.2.1896). חודשיים של כתיבה אינטנסיבית וסוערת, שהחלו כתגובה לעליית האנטישמיות ולמשפט דרייפוס, הגיעו לקיצם. בחוברת, כלל בנימין זאב הרצל את עיקר רעיונותיו: הקמת חברה לקניית הארץ מידי הטורקים, הקמת אגודות יהודיות, תיאום עם המעצמות ופרטי פרטים על אודות המדינה העומדת לקום, כולל תיאור צבאה, שׂפתה, משטרהּ, היחס לדת ואף תיאור הדגל בעל שבעת הכוכבים על רקע לבן. במערב אירופה ובמרכזה התקבל הספר בעוינות ובחשדנות. הוצאות ספרים נמנעו מלפרסמו, ומקורבי הרצל הציע לו, בשיא הרצינות, לגשת לטיפול פסיכיאטרי. לעומת זאת, המוני היהודים במזרח אירופה ראו בו את התחלת הישועה. הספר תורגם לעשרות שפות ונפוץ ברבבות עותקים. הרעיון הציוני החל להכות גלים. שנה וחצי לאחר הפרסום, התכנס לו הקונגרס הציוני הראשון. דבריו של הרצל בסיום הספר על כך ש”באה העת כי נחיה לבטח על אדמת אחוזתנו. ומעשה ידינו אשר נפעל שם, יהיו לאות ולמופת בקרב כל הארץ”, הפכו לנבואה.

ספר קטן, חזון גדול (פרסום “מדינת היהודים”)

ל שבט תרנו 14/02/1896

אירועים על המפה / מפת העולם

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

החלומות הגדולים יסוד העולם הם. המדרגות שונות הן. חולמים הם הנביאים, בחלום אדבר בו. חולמים הם המשוררים בהקיץ, חולמים בעלי המחשבה הגדולים לתיקון העולם. חולמים אנו כולנו בשוב ד' את שיבת ציון.(הרב קוק מסביר שבחלומות טמון כח גדול של של תיקון העולם )הגסות של החיים החברותיים, בהיותם שקועים רק בצידם החומרי,(העיסוק בצדדים החיצוניים וההנאות החומריות בחיי החברה) נוטלת את אור החלום מן העולם, את זהר ההרחבה שלו, את עליתו העליונה, מהמציאות הקודרת,(הקשה והמורכבת) עד שהעולם מפרפר במכאובים מתוך עקיצותיה הארסיות של המציאות (העולם סובל מהקשיים והמוגבלות של המציאות) , חסרת זהר החלום. רק המכאובים הם יסורי אהבה, הם ימרקו את העולם, יבררו לו,כמה גדולה היא הטעות של המתפארים במציאות הלקויה,(הסבל והקושי ידרבנו את השינוי המתבקש ) בעת אשר רק החלום החפשי, המורד במציאות וגבוליה, הוא הוא באמת האמת היותר הויתית של המציאות. ואז שב חזון החלום והיה למחזה ברור.(החלום שלא שבוי רק בעולם הגשמי שנראה כלא מציאותי הוא האמת הגדולה שטמונה במציאות והדבקים בו יכולים לחולל את התיקון המיוחל) פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, ותמונת ד' יביט.

שאלות לדיון כללי:

מה דעתכם תרם הספר לקידום חזון מדינה יהודית בעולם?

יש לך מה להוסיף על ספר קטן, חזון גדול (פרסום “מדינת היהודים”)? פרסם תגובה כאן