עמוד הבית >> סוף תור הזהב באיראן (רצח חביב אלקניאן)

י אייר תשלט 09/05/1979

סוף תור הזהב באיראן (רצח חביב אלקניאן)

השגשוג היה בשיאו. עסקים חובקי עולם בוצעו בידי אנשי הקהילה היהודית באיראן, ושום איום לא נראה באופק. חביב אלקניאן (יליד 1909) היה מגדולי התעשיינים באיראן, ומימן בכספו מפעלי חסד ופילנתרופיה לכל מגזרי החברה האיראנית. במשך שנים רבות כיהן כיו”ר הקהילה היהודית במדינה והיה מקורב לראשי השלטון. השקעותיו של אלקניאן היו חובקות עולם, ובין השאר היה מבוני בנייני הבורסה ליהלומים ברמת גן. עם תחילתה של המהפכה האסלאמית, שהה לרגל עסקיו בארצות הברית, אולם לא חשש לחזור למדינה. זמן קצר לאחר השלמת המהפכה נעצר אלקניאן בידי משמרות המהפכה באשמת בגידה במדינה ופעילות ריגול למען הציונות. פעולותיו הרבות למען איראן ותושביה במשך השנים, כמו גם תחנוניו של אלקניאן לא הועילו, וביום י”ב באייר תשל”ט (9.5.1979) הוצא להורג בידי כיתת יורים. רציחתו זעזעה את יהדות איראן, ורובם המוחלט של בניה הבינו כי תור הזהב של היהודים במדינה תם. תוך זמן קצר היגרו שמונים אחוז מיהודי איראן לישראל, לאירופה ולארצות הברית.

סוף תור הזהב באיראן (רצח חביב אלקניאן)

דגל הרפובליקה האסלאמית-ויקפדיה נחלת הכלל

י אייר תשלט 09/05/1979

אירועים על המפה / מפת העולם

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

אבל הערך המוסרי של ההתעוררות הגדולה המתפשטת בארצות הגולה לעלות לארץ ישראל ולקשר את חלקי האומה הפזורים עם הרעיון של שיבת ציון, זהו בודאי מאורע גדול. ובכל זאת, אנחנו רואים בעצם הרעיון, ליקויים כל כך גדולים, עד שאנו נרתעים לפעמים מרוב התוהו שבו. כל אלה הדברים חייבים הם להביא אותנו לידי מחשבה בעלת תוצאות מעשיות ועיוניות, לדעת מה היא חובתנו לעשות בעת הזאת. והנה, בעצם הרוח הנושב בתוכן של התחיה הלאומית, מוצאים אנחנו בו ליקוי, שרק צדו העליון הנובע ממקור הקודש, מקור חיי האומה ומציאותה בעולם ויסוד כל תקוותיה, זה אינו מתגלה כלל וכאילו נחנק רוח החיים הגדול שבנשמת האומה ביחס לתחיתה. ועל כן אין לנו עצה אחרת כי אם לשוב ולהחיות את רוח התחיה הלאומית ממקור הקודש. אבל דרך תחיה זו לא יוכל לבוא לידי גילוי כי אם על ידי מה שנחזק ונקיים את כל התוכן של ההתעוררות אשר לתחיה הלאומית מצדה החילוני, אבל כשנכניס אליה זרם של חיי קודש בחישוף המקור העליון שלה

יש לך מה להוסיף על סוף תור הזהב באיראן (רצח חביב אלקניאן)? פרסם תגובה כאן