עמוד הבית >> נמשחת אשריך

נמשחת אשריך

מאות שנים נמשכו יהודים כמגנט אל מתחם הקבר המצוי בשיפוליו של הר מירון. דמותו הפלאית של רבי שמעון בר יוחאי – גדול ההלכה, הלוחם הגדול באימפריה הרומאית, איש הסוד והרזים שנפטר בל”ג בעומר, י”ח באייר במאה השנייה לספירה – משכה אליה רבים. ממגורשי ספרד בראשות האר”י, דרך קהילות החסידים שהתיישבו בגליל ועד מאות האלפים הפוקדים את קברו של רבי שמעון בימינו באירוע הגדול ביותר המתקיים בישראל מדי שנה. העולים להר הביאו עימם את הפיוטים שחוברו במהלך הדורות. המקובל, רבי שמעון לביא מטריפולי שלחופי הים התיכון, תרם לחוגגים את הפיוט “בר יוחאי”. פיוט זה משלב בתוכו את עקרונות הקבלה וסודותיה, ומושר בפי חלק מקהילות ישראל מדי שבת. הפיוט זכה לעשרות לחנים, מבוכרה ואפגניסטן ועד לפולין, לצפון אפריקה ולתימן. מנהיגה הדגול של יהדות בבל, רבי יוסף חיים (ה”בן איש חי”), חיבר את השיר “ואמרתם כה לחי”. ברוח קרבות תש”ח, חיבר הרב נריה את השיר “צהלי ורוני חטיבה שבע”, שהוקדש ללוחמים שכבשו את ההר במהלך מבצע חירם. בדורנו, הפליא שולי רנד לתאר את חוויית העולים למירון בשיר “רפא-אל”. בל”ג בעומר תשפ”א התחולל במרון אסון נורא בו נספו ארבעים וחמישה מהעולים להילולה, ארוע שחייב חשבון נפש ושינוי משמעותי באופי הארוע.

נמשחת אשריך

מאת אין מידע -ויקפדיה נחלת הכלל

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

הרב שלמה לוי הרב זצ"ל היה בעל ראיה למרחוק ובעל שמיעה עמוקה אשר שמע את קול ד' החוצב בלבות עמו בית ישראל - יושבי הגלות הרוצים ומצפים ומיחלים לגאולת עמנו ונחלתנו. כשם שמשה רבנו בשעתו שאל באיזה דרך ואיזה כלים יש להשתמש כדי שנוכל לעלות מבור הגלות אל דרך הגאולה, כך רבנו התלבט ושאל על הדרך הישרה שיבור לו האדם בהקדמת ספר הזהר הקדוש (דף ד.) מסופר על ר' חייא שרצה לעלות להיכל של ר' שמעון בר יוחאי ור' אלעזר בנו, שמע קול שמכריז "מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא וטעמין מרירא למיתקא עד לא ייתון הכא". היינו, שמי שמסוגל להפוך חושך לאור וטעם מר למתוק הוא יכול להיכנס למתיבתא דרקיעא ששם שרויים רשב"י ור' אלעזר בנו. האדמו"ר הזקן מבאר בספר התניא (ח"א פ"י) שלכן ר' שמעון ור"א נקראים בני עליה שמהפכין הרע לטוב ומעלים אותו לקדושה. ועוד טעם הוא מפני שעבודתם בבחינת "ועשה טוב" בקיום התורה ומצוותיה היא לצורך גבוה ומעלה מעלה עד רום המעלות. רבנו הקדוש הייתה לו היכולת של בני עליה שהם מועטים לא רק בדורם אלא גם ברצף הדורות, לראות את נקודת הקדושה בכל עניין, ודרכה לחדור אל התוכן הפנימי ודרכו למצוא את הנתיב להפוך את הרע לטוב, לא ע"י ביטול הרע אלא ע"י העלאתו למדרגה גבוהה יותר.

יש לך מה להוסיף על נמשחת אשריך? פרסם תגובה כאן