עמוד הבית >> מרכולת בגשרי הארץ

יח סיון תשו 17/06/1946

מרכולת בגשרי הארץ

פיצוצים עזים החרידו את דממת ליל שני, י”ח בסיוון התש”ו (17.6.1946). הפעולה המתואמת של יחידות הפלמ”ח, בראשות יגאל אלון, שפוצצו את הגשרים המרכזיים בגבולות הארץ דרשה מודיעין, תיאום ויכולת ביצוע גבוהות. פעולה זו הוכיחה ליישוב היהודי, כמו גם לממשל המנדט הבריטי, את היכולת הצבאית של תנועת המרי העברי. אחד עשר גשרים הותקפו ברחבי הארץ. “מבצע מרכולת” היה תגובה להמשך סגירת שערי הארץ בידי הבריטים בפני המעפילים, במעין אמירה ולפיה “אם לא תותר הכניסה לארץ בדרך הים, לא תהיה כניסה לארץ גם בדרך היבשה”. רוב הפעולות בוצעו כמתוכנן, אולם בעת ניסיון פיצוץ גשר א-זיב שליד נהריה, גרמה האש שנורתה על הכוח לפיצוץ מטען חבלה וי”ד לוחמים נהרגו. לפעולה היה הד עולמי נרחב, והיא הראתה לעולם כולו כי היישוב היהודי נחוש במאבקו לעצמאות. שבוע לאחר “ליל הגשרים” הגיבו הבריטים ב”שבת השחורה”, בניסיון לשבור את כוחו של הפלמ”ח. אולם, מאבקו של הפלמ”ח, כמו גם פעולתן של שאר המחתרות, נמשך עד סילוק הבריטים מהארץ.

מרכולת בגשרי הארץ

מאת לא ידוע ויקפדיה

יח סיון תשו 17/06/1946

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

יש לך מה להוסיף על מרכולת בגשרי הארץ? פרסם תגובה כאן