עמוד הבית >> מסביב יהום הסער

יח אייר תשא 15/05/1941

מסביב יהום הסער

היישוב היהודי המתחדש במאה האחרונה בארץ ישראל, ובעיקר הארגונים הצבאיים שהקים, חיבבו מאוד את ל”ג בעומר – היום שהוקדש במורשת היהודית לגבורת בר כוכבא ולוחמיו. בימינו, מצוין ביום זה יום ההוקרה למערך המילואים. בי”ח באייר תש”א (15.5.1941) בחרו אנשי “ההגנה”, להכריז ביום זה על הקמתן של “פלוגות המחץ” – הפלמ”ח. על הקמת הפלוגות הופקד יצחק שדה, ולצידו בלטו לימים יגאל אלון ומשה דיין. הגוף, שהורכב מצעירי היישוב היהודי ומבוגרי תנועות הנוער,  והיה למעשה הכוח הצבאי הסדיר של היישוב היהודי, הוקם בתחילה כדי לסייע לבריטים בהגנה על ארץ ישראל מפני הפולש הנאצי המתקרב, בהקמת יישובים ובאימון לקראת הבאות. בהמשך, עסק הארגון בפעולות העפלה ובמאבק בבריטים. אנשיו היו מבכירי הלוחמים שמסרו נפשם בקרבות מלחמת העצמאות, ובוגריו היו חלק משמעותי מהאליטה של מדינת ישראל במשך שנים ארוכות.  שירי הפלמ”ח וההווי התרבותי של חבריו עיצבו (לטוב ולמוטב…) את דמותו של דור שלם. תפיסת הפלמ”ח שנוסחה בהמנונו “לפקודה תמיד אנחנו”, הייתה חיונית בימים של מאבק ובניין. רוח הארגון  מונצחת בבית הפלמ”ח שבתל אביב.

מסביב יהום הסער

מאת אריה אלחנני ויקפדיה

יח אייר תשא 15/05/1941

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

אחרי פרעות תרפ"ט, כאשר האנגלים עמדו מן הצד ונשחטו בחברון 66 יהודים מחוסרי הגנה, ואף פעלו החוקרים האנגלים לטשטש את העובדות של זדוניות ואכזריות (כמו שהתפרסם אז בעתון "העולם") נזדמן הדבר שהרב נפגש עם מר לוק, המושל האנגלי אז. סירב הרב ללחוץ את ידו, באומרו כי אין ידיו נקיות מדם, ואמר לו בחריפות כי עליו להסתלק מתפקידו. ענה לו הגוי "אתם היהודים, תגינו על עצמכם, אבל אל תתקיפו אחרים!". ענה לו הרב "אתם שעוברים על "לא תרצח", אל תטיפו לנו מוסר! הבא להרגך, השכם להורגו!" (שם, דף רלו) שאלות

יש לך מה להוסיף על מסביב יהום הסער? פרסם תגובה כאן