עמוד הבית >> מוולוז’ין לירושלים

יט ניסן תשט 18/04/1949

מוולוז’ין לירושלים

הרב מאיר ברלין נולד בשנת 1880 בעיר וולוז’ין שבליטא, בה כיהן אביו, הנצי”ב, כראש הישיבה הידועה שבעיר. הוא למד בישיבות ליטא, ובבגרותו הצטרף לתנועה הציונית והפך לאחד מראשי תנועת המזרחי. הרב ברלין, שעברת את שמו לבר־אילן, נודע בפעילות ציבורית ועיתונאית, והיה עורך העיתון “העברי”, ולאחר מכן ערך את עיתון הציונות הדתית “הצופה”. במהלך מלחמת העולם הראשונה, עבר לארצות הברית, ושם סייע להקמת תנועת המזרחי באמריקה ומוסדות כמו “הישיבה יוניברסיטי” ורשת “נשות אמי”ת”. עם עלייתו לארץ בשנות העשרים, הפך הרב בר־אילן לאחד מראשי היישוב היהודי, וייצג עמדות תקיפות בתחום הדתי והלאומי. בין היתר, הוא התנגד לתוכנית החלוקה ולמדיניות ההבלגה. במקביל, המשיך לעסוק בפעילות ספרותית ותורנית. הוא היה נואם מחונן, והיה מעורכי האנציקלופדיה התלמודית. פעל למען החזקת עולם התורה הארץ ישראלי. הרב בר־אילן נפטר במפתיע בי”ט בניסן תש”ט  (18.4.1949) זמן קצר לאחר הקמת המדינה שפעל רבות למען הקמתה. שמו הונצח בסדרת מוסדות, ברחובות וביישובים. ביניהם: הישוב בית מאיר, ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר והאוניברסיטה הקרויה על שמו.

מוולוז’ין לירושלים

ויקפדיה נחלת הכלל

יט ניסן תשט 18/04/1949

אירועים על המפה / מפת העולם

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

"המזרחי"(תנועת המזרחי) בתוך ההסתדרות הציונית פנימה(במסגרות הרעיוניות והאירגוניות של ההסתדרות הציונית), ישמיע קולו ,קול עז, לא קול רפה ומתנודד, יאמר בגאון שהוא, רק הוא, הנהו התוכן הקיים של הציונות,(הרעיונות המבוססים על תורת ישראל הם התוכן האמיתי של המעשה הציוני ) אפילו בערכיה החילוניים...לרומם את התנועה הקדושה משפלותה, לבל יבואו בה טמאי נפש לחלל את קדשה". (אלו הרוצים לנתק בין הציונות למורשת ישראל). שאלות לעיון והעמקה 1.מה תפקידו של המזרחי ? 2.כיצד מילא הרב בר-אילן תפקיד זה?

יש לך מה להוסיף על מוולוז’ין לירושלים? פרסם תגובה כאן