עמוד הבית >> מהפכת המידע

ח תמוז תשסג 08/07/2003

מהפכת המידע

שנה וחצי לאחר שג’ימי ולאס ולארי סינגר, החלו להעלות לראשונה לרשת האינטרנט ערכים אנציקלופדיים הנכתבים והנערכים בידי הגולשים, עשתה ה”ויקיפדיה” עלייה לארץ הקודש. בח’ בתמוז תשס”ג (8.7.2003) הושקה הוויקיפדיה העברית, ונכתב הערך הראשון על המושג “מתמטיקה”. קצת יותר מעשור וחצי לאחר מכן, כאשר באמתחתה כרבע מיליון ערכים בעברית, והישג יפה של מקום שביעי בעולם באיכות הערכים (יחסית לוויקיפדיות בכל השפות), הפכה  האנציקלופדיה המקוונת החופשית לחלק בלתי נפרד מההווי הישראלי. תלמידים בכל גיל (וגם עורכי מיזם “היסטוריה על הבוקר”) נעזרים בה ללימודיהם ולהכנת עבודות וסקירות. אלפי עורכים־מתנדבים כותבים ומתווכחים בהתלהבות סביב תוכן ערכיהָ (ומזכים את ישראל במקום השני בעולם בכמות שכתוב הערכים…). גרסה ייחודית שלה בשם ה”מכלול” מתאימה את תוכנה למקובל בציבור החרדי. עשרות מוסדות אקדמיים יוזמים יחד עם מתנדבי ויקיפדיה שיתופי פעולה. כמו לכל תופעה חדשה, סובלת הוויקיפדיה מבעיות רבות, מואשמת לעיתים בשטחיות, וחנן בן ארי אף התחנן שלא “לסכם אותו בוויקיפדיה”. אולם למרות הכול, דומה כי קשה לתאר את חיינו בלעדיהָ…

מהפכת המידע

מאת Wikimedia Foundation ויקפדיה

ח תמוז תשסג 08/07/2003

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

"ויען שלשלימות תורתנו הקדושה צריך ג"כ ידיעות של חכמות העולם בכמה ענינים, וביחוד כדי להשיב לאפיקורוס שהוא דבר נחוץ בזמננו מאד, על כן אני מזכיר את מה שאמרו רבותינו הגר"א ז"ל ומוהר"ל מפראג ב'נתיבות עולם' נתיב התורה, פי"ד, אחרי הזהירות של התמדת התורה ונקיון המדות והמעשים… ועם הקביעות התמידית בכל יום בפנימיות התורה כל אחד לפי השגתו. ובזה בדוק ומנוסה הוא שאחרי כל אלה ההקדמות, לא יזיקו לו ח"ו כלל ידיעות החכמות, כשילקחו בשיעורים לשם שמים, אדרבה יוסיפו לו אומץ בעבודת השי"ת בשמחה רבה ובגדולת המוחין. ואם ח"ו נמצאים איזה אנשים שהם טועים בדברי ומגלים בהם פנים שלא ככוונתי, בשביל כך אין למנוע את הטוב מהראוים לזה" (אג' (א) מב). (הערת המלקט: וכן כתב הנצי"ב ב"העמק דבר", "הרחב דבר", בתחילת פ' האזינו, שאין ללמוד חכמות תבל לפני שמתבססים יפה בלימודי קודש גפ"ת וכו').

יש לך מה להוסיף על מהפכת המידע? פרסם תגובה כאן