עמוד הבית >> מברק הפלה

ה שבט תשג 11/01/1943

מברק הפלה

אנשי היחידה המסווגת ביותר בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, שפעלה באחוזת “בלצלי פארק”, חיככו ידיהם בהנאה בבוקר ה’ בשבט תש”ג (11.1.1943). עוד מברק גרמני מסווג פוענח על ידיהם, הודות לפיתוח מכונת האניגמה, מכונת ההצפנה הגרמנית הידועה. שולח המברק הפעם היה הרמן הפלה, קצין בכיר בס”ס שהיה בין מפקדי “מבצע ריינהרד” אשר במסגרתו נשלחו מאות אלפים מיהודי פולין למחנות ההשמדה. הנמען היה אדולף אייכמן בברלין. המפענחים הבריטיים הבינו בסופו של דבר את משמעותן של האותיות L B S T, שאליהן היו צמודים מספרים בחמש או בשש ספרות. היו אלו שמות קוד למחנות ההשמדה לובלין (מידנק), סוביבור, טרבלינקה ובלזץ,  וכן מספרי היהודים שנשלחו עד אותו יום למחנות אלו. המברק הצטרף לעוד ועוד עדויות שהגיעו למערב על השמדת היהודים, אולם גם הוא לא גרם לפעילות מיוחדת של בעלות הברית להפסקת ההשמדה. הפלה ואייכמן הצליחו להימלט מאימת הדין לאחר המלחמה, אך בראשית שנות השישים נעצרו שניהם. אייכמן הוצא להורג בידי ממשלת ישראל, והפלה התאבד בכלאו באוסטריה.

מברק הפלה

מאת Hermann Höfle, ויקפדיה נחלת הכלל,

ה שבט תשג 11/01/1943

אירועים על המפה / מפת העולם

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

יש לך מה להוסיף על מברק הפלה? פרסם תגובה כאן