עמוד הבית >> מבצע דין וחשבון

ז אב תשנג 25/07/1993

מבצע דין וחשבון

בקיץ 1993 הסלימו התקפות החיזבאללה על מוצבי צה”ל ברצועת הביטחון בדרום לבנון. לאחר שתשעה חיילים נהרגו תוך מספר שבועות, ושוב ושוב הומטרה אש על יישובי הצפון, החליט ראש הממשלה רבין לצאת למבצע. בז’ באב תשנ”ג (25.7.1993) יצא מבצע “דין וחשבון” לדרך. אלף גיחות הפצצה של חיל האוויר, אלפי פגזי ארטילריה ופעולות נועזות של יחידות עילית שפשטו על בסיסי המחבלים וסימנו מטרות לחיל האוויר היוו את מרכיביו המרכזיים של המבצע, ובכך למעשה חנכו את שיטת הלחימה החדשה במבצעי צה”ל, הכוללת בעיקר אש מרחוק ללא הכנסת כוחות קרקעיים גדולים. שיטה זו נמשכת במידה רבה עד ימינו אלה. עשרות מחבלים נהרגו במהלך המבצע, כמו גם עשרות אזרחים שנהרגו מירי לא מכוון. לאחר שמאות אלפים מתושבי דרום לבנון נמלטו מבתיהם, הגיעו ישראל והחיזבאללה (בתיווך האו”ם) להבנות ולפיהן שני הצדדים יימנעו מפגיעה באזרחים. תוצאות המבצע זכו לביקורת ניכרת בטענה שהם נתנו למעשה לגיטימציה לחיזבאללה להמשיך לתקוף את חיילי צה”ל. ואכן, זמן קצר לאחר סיום המבצע, שבה התכתשות הדמים ברצועת הביטחון לקדמותה.

מבצע דין וחשבון

קרדיט דובר צהל ויקיפדיה

ז אב תשנג 25/07/1993

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

מחשכים, המאפילים את הזהר של הטוב, החכמה והרחמים, אלא שהיא באה להאיר בעולם את כל אוצרות הטוב, להסיר את הסבות המאפילות את החיים ואת ההויה בכלל, שהן צמחי הרשע ופרי הכחש והבגידה, שכל זמן שלא יתבערו מן העולם הרי הם מחשיכים אותו. וד', אשר אמר יהי אור, מסיר את המחשכים ואת גורמיהם, כדי שהאורה תופיע בעולם, לשמח את כל היצור. אל נקמות ד', אל נקמות הופיע. הנשא שופט הארץ, השב גמול על גאים. המשפט המושרש כבר בטבעו של אדם ובארחות חיי החברה, לענוש את הרשע, הגונב, הגוזל והמרצח, באפן פרטי, גם הוא מיסוד המשפט העליון בא, מכח אותה ההכרת המוסרית, החקוקה בנפש האדם הנברא בצלם אלהים. אבל כח השופט הזה עומד הוא במצב שפל, כל זמן שאין לו כח להתגבר על רשעי עולם, שהם מתגברים לעשות תעמולה רבה של סדרי חיים כלליים, הבנויים על רשעה ביסודם, מפני שהם גם כן לוקחים להם יסודות של משפט להחזיק את רשעתם, ונגדם אין שום כח שופט בתוך השדרות האנושיות, שהם לוקחים להם קרנים לנגח בהן כל דכא, כל רפא אונים וכל כושל. על כן מוכרח הדבר לבא, שרק שופט הארץ ינשא, ותתרומם מדת המשפט העליונה, באפן כזה, שגאים רשעי עולם לא יפיקו זממם, והם יקבלו ענשם כראוי להם, להשיב להם גמול ידם, ותחת ההרס, החמרי והרוחני, שהם שואפים להביא על העולם בגאותם הבלתי-גבולית, יחרבו הם ומועצותיהם תהרסנה. הנשא שופט הארץ, השב גמול על גאים. לד' הישועה על עמך ברכתך סלה. הישועה הכללית של כל ההויה כולה, ישועת ד' היא, כלומר, שהמדות האלהיות יצאו אל הפעל במציאות כולה בכל מילואן וטובן, שאז יתוקן כל העולם כולו, ושלום העולמים יאיר בכל מרחבי היקום. הכח האנושי, המוכשר להיות הפועל לברכת עולמים זאת, ברכת ד' הנצחית, זהו אותו כח של חיי הנצח, חיי הקדש, האצור בעם ד' בכנסת ישראל, לכל סגולותיה הפנימיות. על כן אלה שני הדברים, שהם יסוד האשר הכללי, ישועת ד', אותה הישועה, המתיחסת לשם ד' ומתקשרת בענינו העצמי, וברכת ד' השורה על ישראל, בתור עם ד' לנצח, הם מקושרים יחד בקשר אמיץ. לד' הישועה, על עמך ברכתך סלה.

יש לך מה להוסיף על מבצע דין וחשבון? פרסם תגובה כאן