עמוד הבית >> לשאת את עמם (יצחק טבנקין)

יג תמוז תשלא 06/07/1971

לשאת את עמם (יצחק טבנקין)

הוא היה מעולי העלייה השנייה, ממייסדי כינרת ועין חרוד, שותף בהקמת ארגון השומר, גדוד העבודה, תנועת החלוץ ותנועת העבודה הציונית. אבל מעל הכול, הוא היה הקול הקורא להגשמה. סיסמתו “לשאת את עמם”, הפכה לדרך החיים של תנועתו, תנועת הקיבוץ המאוחד בימי המנדט הבריטי ובשנותיה הראשונות של המדינה. בשם סיסמה זו פעלו תלמידיו של יצחק טבנקין להקמת יישובים ומפעלי חינוך. בשמה גם דחף טבנקין להקמת הפלמ”ח, שלוחמיו ראו בו את מורם ורבם. טבנקין יזם את השילוב בין “עבודה והתיישבות”, שאפשר את נוכחות הפלמ”ח בקיבוצים. הוא האמין עד שנותיו האחרונות ברעיון הסוציאליסטי, ודגל בברית בין ישראל לברית המועצות, תוך שהוא מסתייג מיַחסה ליהודים ולציונות. במקביל, תמך טבנקין בגישה אקטיבית במאבק על הארץ, וטען כי “הכוח הוא תנאי מוקדם לצדק…ובלעדיו לא יועיל כל מוסר שבעולם”. טבנקין, איש ארץ ישראל השלמה, שהתנגד בכל כוחו לרעיונות חלוקת הארץ משנות השלושים ועד ימיו האחרונים, נפטר בי”ג בתמוז תשל”א (6.7.1971) והונצח ביישוב יִיטַ”ב (יד יצחק טבנקין) שבבקעת הירדן, ובמכון המחקר “יד טבנקין” של התנועה הקיבוצית.

לשאת את עמם (יצחק טבנקין)

מאת לא ידוע - [1], נחלת הכלל ויקפדיה

יג תמוז תשלא 06/07/1971

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

ב"ה, עה"ק יפו ת"ו, י"ז סיון תרס"ט. אדון נעלה מר דוב ליובמן נ"י, שלו' וברכה. הנני מביע בזה לכבודו את תודתי העמוקה, על הענג והשמחה אשר השביעני. בשלחו אלי את ספר התקנות ליסוד האגודה של ההסתדרות החקלאית אשר במושבות יהודה. רגשות רבים לשמחה ותקות עולמים התעוררו בלבבי, למראה התקנות הנכבדות, המבליטות יפה את תכנית ההסתדרות ואת רוחה הכביר. אנכי הנני רואה בזה, כבכל צעדי הישוב הנכבד והקדוש, את יד ד' הנטויה לטובה על עמו ונחלתו, להחל לקומם את הריסותנו ולשובב את שבותנו כימי עולם. ורוחי סוער בקרבי בסערות אהבה חמה ותמה, לחבק בזרעות של ידידות נאמנה, את כל המתלקטים בעצה וגבורה, להרחיב את גבול ישראל ולרומם את קרנו בארץ חמדתנו, ע"פ כל תנאי החיים החדשים אשר החלו להגלות. תקבל נא ממני, ההסתדרות החביבה והנכבדה, ברצון את רחשי ברכתי, ועתירתי להצלחתם, וכונניות מפעלם בפרי ברכה מרובה, לעמנו וארצנו, מיד ולדורות. ברגשי כבוד ובברכת ד' מציון ומקודש, הק' אברהם יצחק ה"ק הנ"ל.

יש לך מה להוסיף על לשאת את עמם (יצחק טבנקין)? פרסם תגובה כאן