עמוד הבית >> כל ישראל חברים

כה אייר תרכ 17/05/1860

כל ישראל חברים

בקרב חבורת הנכבדים היהודיים שהתכנסה בביתו של קרל נטר בפריז ביום כ”ה באייר תר”כ (17.5.1860) רווחה התחושה כי הם, כשאר יהודי צרפת בשיא ימי האמנציפציה, הגיעו אל המנוחה ואל הנחלה. כעת חשו הנאספים שמוטלת עליהם החובה לדאוג לאחיהם ברחבי העולם היהודי, ברוח האִמרה העתיקה, שהפכה גם לשמה של הקבוצה, “כל ישראל חברים”. (אליאנס) אנשי כי”ח החלו לפעול נגד רדיפות היהודים ברחבי העולם, תוך שהם מנצלים את קשריהם ואת מעמדם בצרפת, ומפעילים לחצים דיפלומטיים וכלכליים שונים. במקביל, החלו פעילי כי”ח בהקמת רשת חינוך רחבת היקף, שפעלה בעיקר בקרב קהילות ישראל בארצות המזרח, ובה נחשפו במהלך השנים קרוב למיליון ילדים יהודיים לתרבות הצרפתית ולהשכלה המודרנית. אנשי כי”ח לא פעלו בדרך כלל כסוכני חילון, אולם לעיתים גרמו להתרחקותם של ילדים יהודיים מהמסורת. סוגיה זו גרמה, לא פעם, למחלוקות קשות בקרב הקהילות היהודיות.  אנשי כי”ח פעלו גם בארץ ישראל ועמדו מאחורי הקמת “מקווה ישראל” ומוסדות נוספים. גם כיום, פועלת כי”ח ברחבי העולם בתחום החינוך, בטיפוח מורשת יהדות המזרח ובסוגיות של צדק חברתי.

כל ישראל חברים

Par Alliance israélite universelle —ויקפדיה

כה אייר תרכ 17/05/1860

אירועים על המפה / מפת העולם

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

ב"ה, עה"ק יפו ת"ו, אייר תרעי"ן. אדון מאד נעלה מר לופו נ"י, מנהל בית הספר האגררי והמושבה מקוה ישראל, לחברת כל ישראל חברים, שלו' רב וברכה. מקירות לבי אביע בזה על ידך, אדון נכבד, את ברכתי להחברה הנכבדה .כל ישראל חברים"' ליום חג היובל הראשון מעת הוסדה. מרחפים הם נגד עיני רוחי האידיאלים הנעלים, המוסריים, הדתיים והלאומיים, אשר הגו ופעלו בהם בחירי עמנו, מיסדי החברה הנכבדה הזאת, חלקם בחיים לעד. ואני תפילה כי יתן ד' את רוחו, רוח גבורה ואמץ לשם עם ד' ונחלתו, על כל נושאי דגל החברה הנכבדה החיים כולם היום, כימי עולם וכשנים קדמוניות, ויצליחו בכל מפעליהם להרים קרן ישראל, לשמחת לב כל הישרים בלבותם המצפים לישועת עמם באמת ותמים. בברכה נאמנה מקדש והגות רחשי כבוד ויקר, הק' אברהם יצחק הכהן קוק אב"ד דפה עה"ק יפו והמושבות ת"ו.

יש לך מה להוסיף על כל ישראל חברים? פרסם תגובה כאן