עמוד הבית >> יום פטירתו של פרופ’ יהודה אליצור

יום פטירתו של פרופ’ יהודה אליצור

יום פטירתו של פרופ’ יהודה אליצור

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

יש עולם של חול ועולם של קודש. עולמים של חול ועולמים של קודש. העולמים סותרים זה את זה . כמובן הסתירה היא סובייקטיבית. האדם, בהשגתו המצומצמת אינו יכול לפשר בין הקודש ובין החול, ואינו יכול להשוות את סתירותיהן, והן אמנם מיושבות ברום עולם, במכון קודש הקודשים

יש לך מה להוסיף על יום פטירתו של פרופ’ יהודה אליצור? פרסם תגובה כאן