עמוד הבית >> חלום האקדמיה הדתית

יד אב תשיג 26/07/1953

חלום האקדמיה הדתית

החלום התחיל מעבר לים. פרופ’ פנחס חורגין, איש “ישיבה יוניברסיטי” שבארצות הברית, ביקש לייסד בישראל הצעירה אוניברסיטה שתתרום “תרומה נשגבה להתפתחות הרוחנית והתרבותית של המדינה ולחוסן נפש אומתנו בתפוצות”. קבוצה של אנשי אקדמיה ציוניים דתיים מצפון אמריקה ותרומות שהגיעו גם הן מעבר לים היו הכוח המניע למהלך. הם בחרו להנציח בשמה של האוניברסיטה את מנהיגם שנפטר כמה שנים קודם לכן, הרב מאיר בר אילן. הדרך לא הייתה קלה. הממסד האקדמי בישראל התנגד (כדרכו…) להקמת מסגרת נוספת, ושאלת השילוב בין מוסד בעל אופי דתי לאקדמיה מערבית הציבה, ומציבה עד היום, אתגרים בפני האוניברסיטה. בי”ד באב תשי”ג (26.7.1953) הונחה אבן הפינה לקמפוס בפאתי רמת גן. במהלך השנים השתנה אופייה של האוניברסיטה במידה רבה. היא מאכלסת רבבות סטודנטים מכל חלקי החברה הישראלית, עומדת בחזית ההוראה והמחקר בתחומים שונים, ולמרות כל התמורות שחלו באופייה, היא עדיין מציבה את הזיקה ואת המחויבות לעם ישראל ולמדינת ישראל כערך מרכזי. בליבה ניצבים המכון הגבוה לתורה והמדרשה לבנות, מוסדות המרימים את דגל שילוב התורה והמדע, כאות ומופת לחברה הישראלית.

חלום האקדמיה הדתית

שימוש חופשי, ויקפדיה

יד אב תשיג 26/07/1953

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

האמונה השלמה המאירה את כל חשכת היקום איננה יראה כלל מהיקשי השכל האנושי. היא יודעת שהשכל הוא הקנין היותר מוגבל של המין האנושי, שהוא נועד רק להשתמש בו באותו התפקיד שהוא ראוי לו, אבל אין לו כל זכות להאפיל על מאורים אחרים שהם חוץ ממנו, כמו הרגש והאמונה בכללה. האמונה יודעת להתפלל, לבקש מאלהים את כל החסר לאדם, ויודעת את גודל ערכה של התפלה ופעולתה האמונה השלמה העצומה להוציא אל הפועל את כל מאוויי הלב הטובים והישרים, ואינה נזקקת כלל לתת דין וחשבון לפני השכל האנושי איך שדברים הללו נעשים, באיזה אופן הם פועלים. האמונה שבלב ותמימות הרצון להיות יודע שיש לו אלוה, שיש לו אב בשמים, בכל מלוא השלמות והקדושה שציורה של האלהות המוחלטה עומד הוא ברעיונו ועומק חייו - רק תמימות ואמונה זו תוציא את התפלה מן הכוח אל הפועל ותשלים את כל מגמותיו.

יש לך מה להוסיף על חלום האקדמיה הדתית? פרסם תגובה כאן