עמוד הבית >> חיפשו תרנגולות ומצאו ירושלים

כד כסלו תרעח 09/12/1917

חיפשו תרנגולות ומצאו ירושלים

חודשים ארוכים השתוללו הקרבות ברחבי ארץ ישראל. חיילי האימפריה העותומנית המתפוררת לא ויתרו בנקל על אחיזתם בארץ בה שלטו ארבע מאות שנה. צעד ועוד צעד התקדמו הכוחות הבריטים, שהגיעו ממצרים בפיקודו של  הגנרל אלנבי. לבסוף, לאחר לחימה עיקשת וארוכה, ראו הבריטים מרחוק את מגדלי ירושלים. בבוקר כד’ כסלו תרע”ח (9.12.1917) יצאה מירושלים  משלחת של ראשי העיר ובידה  דגל לבן. סיפור ארץ ישראלי ידוע (יש החולקים על אמינותו) טוען  כי המשלחת פגשה בדרכה בשני טבחים צבאיים בריטים, שחיפשו אחר תרנגולות וביצים, לצורך הכנת ארוחת בוקר למפקדם, והגישה להם את מכתב הכניעה של העיר הקדושה בעולם. הטבחים הנרגשים  העבירו את המכתב למפקדיהם, ואלו למפקדיהם.  בסופו של דבר נאלצו נכבדי ירושלים, להיכנע ארבע פעמים נוספות למפקדי הצבא הכובש. יהודי ירושלים, שסבלו רעב ורדיפות בימי המלחמה, חשו ב”נס חנוכה”. בארץ שררה תחושת חג, והמשורר אברהם צבי אידלסון חיבר לכבוד הארוע את הלהיט “הבה נגילה”. שלושים שנה מאוחר יותר הוחלף השלטון הבריטי בשלטון יהודי עצמאי במדינת ישראל.

חיפשו תרנגולות ומצאו ירושלים

ראשי העיר ירושלים נכנעים לחיילים הבריטים מאת Lewis Larsson ויקפדיה נחלת הכלל,

כד כסלו תרעח 09/12/1917

אירועים על המפה / מפת ירושלים

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

יש לך מה להוסיף על חיפשו תרנגולות ומצאו ירושלים? פרסם תגובה כאן