עמוד הבית >> התורמים (קרן היסוד-המגבית)

ז אב תרפ 22/07/1920

התורמים (קרן היסוד-המגבית)

“הגיעה העת לריכוז המאמץ היהודי למען יסוד הבית הלאומי היהודי”. ההחלטה שהתקבלה בכינוסם של ראשי התנועה הציונית בלונדון בז’ באב תר”פ (22.7.1920) נתנה את האות להקמתו של מפעל גיוס הכספים הגדול בהיסטוריה היהודית. ארגון “קרן היְסוֹד”, או כפי שהוא ידוע בשמו המקובל בארצות הברית – “המגבית היהודית המאוחדת”, סייע מאז אותו כינוס בלונדון להקמתם של תשע מאות יישובים ברחבי ישראל, ולקליטתם של למעלה משלושה מיליון עולים. מאה שנות פעילות של הארגון הביאו להידוק הקשר בין יהודים ואוהבי ישראל אמידים, וגם כאלה שאינם, לבין המפעל הציוני המתחדש במולדת. מפעלים כלכליים ועבודות תשתית, רבבות ילדים הלומדים במיזמים חינוכיים של עליית הנוער, מאות שכונות שאומצו בפרויקט שיקום השכונות, מאות אלפי צעירים המגיעים לארץ בפרויקט “תגלית”, והיד עוד נטויה. ארגון קרן היסוד הפרוס בשישים מדינות ומרכזו בירושלים (מרכז שגם הותקף וחרב בפיגוע קשה בראשית מלחמת העצמאות), זכה לחוק מיוחד שהסדיר את פעילותו מול רשויות המדינה, ולרחובות שנקראו על שמו ברוב ערי ישראל. התרומה אפשרה לבנות וליצור, וחשוב מכך – לשמור על הקשר בין כל חלקי העם.

התורמים (קרן היסוד-המגבית)

מאת סטודיו אירה גינזבורג - אתר רשמי, שימוש הוגן בלוגו,ויקפדיה

ז אב תרפ 22/07/1920

אירועים על המפה / מפת העולם

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

אמנם תכלית הצדקה היא בשנים: האחד הוא להיות להועיל להעני. העני החסר כל, ראוי לרחם עליו למלאות מחסורו. השני הוא שהנותן יוציא מהכח אל הפועל מידת הטוב לעשות טוב וחסד, ובזה הוא משלים נפשו. והנה לגבי הקב"ה ודאי עיקר תכלית הצדקה הוא להשלים נפש הנותן בהיותו אוחז במדה טובה הכוללת כל המדות הטובות היא מידת החסד והרחמים. ונפקא מינה בין שתי התכליתות, שלענין הטבת מצב העני תלוי עיקר הדבר בהנתינה לידו שתבא הצדקה לידו. אך השי"ת נתן סגולה בצדקה להשלים את נפש הנותן מצד זה יהיה עיקר התכלית הלקיחה מהנותן, שמה שנותן ממונו ומחסר מקנינו לשם הצדקה, בזה הוא משלים את נפשו וע"ז אמרו חז"ל בשבת פ' הבונה 5 "מאי טעמא פשוטה כרעיה דגימ"ל לגבי דל"ת שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דלים". כונתם ז"ל להורות שתכלית הצדקה הנרמזת בבריאת העולם, שהיא חוק מחוקי הבריאה היא רק למלאות את חסרון הנותן. כי השי"ת ברא את הבריאה על תכלית השלמות ואם היתה הכונה במדת הצדקה להשלים את חסרון העניים, כבר יש לפניו ית' עצות שלא יצטרך לפעולות בני אדם בזה. אבל עיקר התכלית היא כדי להשלים את הנותנים. א"כ צריך שירדוף הנותן אחר המקבל מאחר שהוא צריך להשלמתו. על כן בסדר האותיות שבהם נברא העולם רמז הקב"ה מגימ"ל דל"ת, גמול דלים. ופשוטה כרעיה דגימ"ל לגבי דל"ת לומר שהוא צריך לרדוף אחר הדלים כדי להשלים חסרונו.

יש לך מה להוסיף על התורמים (קרן היסוד-המגבית)? פרסם תגובה כאן