עמוד הבית >> השר משה

טז אב תרמה 28/07/1885

השר משה

חיים חפר ויהורם גאון הנציחו את עלילותיו בשירם. רבות משכונות ירושלים מנציחות את זכרו, וסמוך לטחנת הרוח המיתולוגית ניצבת מרכבתו המשוחזרת. סר משה מונטפיורי הקדיש את מאה ואחת שנות חייו ואת ההון הרב שצברו בבריטניה משפחתו ומשפחתה של רעייתו יהודית, לסיוע ליהודים בכל רחבי העולם. מונטפיורי שימש כיו”ר ועד הקהילות היהודיות בממלכה, כסגן ראש עיריית לונדון וכאחד מאנשי העסקים המובילים בבורסה הבריטית של אותם ימים. הוא התערב למען יהודי סוריה המעונים בימי עלילות דמשק, ניסה לסייע ליהודי רוסיה ומרוקו, וכן ליהודי איטליה בעת פרשת מורטארה. מעל הכול, חיבב את ארץ ישראל שבה ביקר שבע פעמים. תרומותיו להקמת מוסדות בריאות, תורה וחסד וניסיונותיו לעידוד תיעוש ויוזמה כלכלית זיכו אותו באהדת היישוב בארץ. המבנה ההיסטורי של קבר רחל (שהוסתר, לימים, בשל מתקפות המחבלים), שורת האבנים הנוספת שנועדה להגן על מתפללי הכותל ופרדס מונטפיורי בפאתי יפו, היו רק כמה מפעולות הנדבנות של מי שביקש ש”רק אבן ירושלמית” תונח למראשותיו בשעה שנפטר ביום ט”ז באב תרמ”ה (28.7.1885)

השר משה

מאת ויקפדיה נחלת הכלל Henry Weiga

טז אב תרמה 28/07/1885

אירועים על המפה / מפת העולם

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

תקוה לגאולה ולהיות לעם בארצינו, ואנו מחכים בכל יום שיבא משיח צדקנו, ולמה תחסר בנו האהבה לארץ מולדתינו ע"י השתדלותינו באורח ישרה יותר מע"י אמונתינו הברורה להיות עינינו ולבינו בארץ ד'. אהבתינו לארץ המולדת בא מהכרת טובה, ואנו לא נשכח גם בהיותינו בארץ, ונכבד ונאהב מאד את העמים אשר חסינו בצלם בחוקי חסד וצדק. וביותר יש להתפלא על מה שאומר שהגאולה תהי' ע"י שיתאחדו כל העמים לתן לנו ארץ אבותינו, א"כ למה לא נשתדל בהתאחדות הזה, ושנהי' מוכשרים לה. וכי מה שאנו משתדלים ומסכימים להשתדל איננה עצת ד', אדרבא הישיבה בחבוק ידים נראה כמנסה את ד'. האמונה השלמה תורה שכל מה שיעשה האדם לטוב הכל הוא נסבה מאת ד', וכן תורה גם הבינה הישרה. ומה שאומר, שהאנשים שעלה בידם יסוד מדיני ליהודים היו כמו נתעים אחרי שבתי צבי, אין דנים כאן מכללות, אנו צריכים להבחין את העניין אשר לפנינו לפי ענין הזמן, ואם זה הזמן יש ע"ז חשבון ודעת, אנו צריכים לעשות באופן היותר רצוי, ובזהירות מהיזק חמרי ורוחני. ומה שמביא ראי' מר"מ מונטיפיורי ז"ל, אין ראי' מאיש יחיד על אומה שלמה. גם אין אנחנו תינוקות לומר למדו מאדם גדול, אנחנו צריכים להבין בעצמינו את חובתינו.

יש לך מה להוסיף על השר משה? פרסם תגובה כאן