עמוד הבית >> השאגת אריה

טו תמוז תקמה 23/06/1784

השאגת אריה

הרב אריה לייב גינצבורג (יליד 1695) נולד למשפחת רבנים ידועה בליטא, ומגיל צעיר סייע לאביו בהנהגת הישיבה ובית הדין בעיר מינסק שבראשם עמד. במהלך השנים לימד תורה במספר ישיבות. נודע בחריפותו, ובעיקר בתביעתו ללימוד לפי פשט הכתובים, תוך שהוא מתנגד לשיטת הפלפול  שרווחה באותן שנים בישיבות מזרח אירופה. כיהן ברבנות במספר ערים, ונודע בתקיפותו בעמידה על גדרי ההלכה, אך לא נרתע מלהקל בשעה שחשב שהדבר נכון ונדרש. היה בקשרי ידידות עם רבים מבני דורו, והוערך מאוד על ידי הגר”א. באחרית ימיו, שימש כרב בעיר מץ שבצרפת, שם היה מעורב בפרשת “הגט מקליווא”. פרשיה זו הסעירה את העולם הרבני באותה תקופה, והרב גינצבורג היה מראשי המצדדים בכשרות הגט. ספרו “שאגת אריה” הבנוי כשאלות ותשובות בנושאים שונים הנוגעים ליסודות ההלכה והעיון בש”ס, הפך לנכס צאן ברזל בעולם הישיבות לדורותיו, כמו גם פירושיו השונים על מסכתות הש”ס (לא כולם יצאו לאור). ריבוי ראשי התיבות בספריו נבע, כנראה, מרצונו לחסוך בדפים בשל עוניו הרב. נפטר בט”ו בתמוז תקמ”ה (23.6.1784) ונקבר במץ.

השאגת אריה

מאת Shalom Books - נוצר על ידי מעלה היצירה, ויקפדיה

טו תמוז תקמה 23/06/1784

אירועים על המפה / מפת העולם

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

"ברור הוא שהתכונה הקבועה של הנטיה לסדרנות ובקורת, היא תכונה ספרדית. והתכונה לנטיה של עומק הדעת וחדוד הפלפול והחידוש, היא תכונה אשכנזית... כל חלק מחלקי האומה מוכרח הוא לשכלל את כשרונו. ועם זה חובתנו עכשיו גדולה היא ביותר מבכל זמן להיות כל אחר משפיע ומושפע מחברו... ואנו מקוים כי יד ד' עשתה זאת לקבץ את אלה שני בתי ישראל... פה בא"י, כדי שיהיו מוכנים לפעול זה על זה (שם, 48) (וע"ע דברי ר' יוסף חיים מבבל, בהקדמתו לשו"ת רב פעלים, וח"א).

יש לך מה להוסיף על השאגת אריה? פרסם תגובה כאן