עמוד הבית >> הר הבית בידינו

כח אייר תשכז 06/06/1967

הר הבית בידינו

חטיבת הצנחנים נעה ממזרח, וחטיבת ירושלים מדרום וממערב. העיר כולה כותרה. לאחר דיון מורט עצבים, ולמרות החשש מהתערבות בינלאומית, הורתה הממשלה לצה”ל לבצע את המשימה ההיסטורית. קריאתו של מוטה גור מפקד החטיבה בבוקר כ”ח באייר תשכ”ז (6.6.1967) הדהדה מסוף העולם ועד קצהו. מההר, העדיפו הצנחנים לרדת אל רחבת הכותל הצרה, שבאותו הלילה כבר הורחבה במהירות באמצעות הרס שכונת המוגרבים הסמוכה. כמה שעות קודם לכן, קיבלו הצנחנים דגל ישן   מחנה כהן, מי  שגלתה מהרובע היהודי שנפל בקרבות תש”ח.  עתה הניפו יורם זמוש ומשה סטמפל (שנפל שנה וחצי לאחר מכן בבקעת הירדן) את הדגל בקצה ההר ומעל אבני הכותל. את הדגל שנתלה על צריח המסגד, הורה שר הביטחון דיין להוריד, מעשה המעורר מחלוקת עד היום – האם היה כורח המציאות או שמדובר בהחמצה היסטורית. האקסטזה ששטפה את המדינה כולה בהישמע שופרו של הרב גורן הונצחה לדורות. שירה הנבואי של נעמי שמר, שחובר רק שלושה שבועות קודם לכן ודיבר בגעגועים על “העיר אשר בדד יושבת”, הפך למציאות. עם ישראל שב הביתה.

הר הבית בידינו

מאת דוד רובינגר ויקפדיה נחלת הכלל

כח אייר תשכז 06/06/1967

אירועים על המפה / מפת ירושלים

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

כבוד המושל הצבאי הנני בזה מביע להדרת כבודו את הצער הגדול של היהדות הארץ ישראלית, ושל היהדות הכללית של כל העולם כולו, על אשר הרשו לעצמם אנשים זרים שאינם מבני דתינו, לנגע באותה הנחלה הקדושה לנו קדש קדשים, זכרונינו העתיק והקדוש קדושת עולמים זהו הכותל המערבי של מקום בית מקדשנו (מקדש ד' א-ל עולם, שהוא עתיד להיות בית תפילה לכל העמים). שום אמתלא של תיקון ושל יפוי לא תוכל להיות מועלת לעשות בזה הכותל הקדוש שינויים בלא ידיעתנו, ובלא המלכתם של באי כח היהדות. ע"כ הנני מבקש מכבודך אדון נעלה, שתשתדל בכל כח השפעתך הכבירה, שאותו הזכות העתיק השומר על מורשתנו לא יפגעו משום אדם שבעולם, ואם ימצא איזה צורך של תיקון בהכותל הקדוש הזה, תואל נא הממשלה להודיע את הדבר לבאי כח היהדות, לאחד הרבנים הראשיים של העדה, או לאיזה כח ציבורי יהודי בטוח. ואנחנו הננו תמיד נכונים למלא את הדרישה, באופן שלא יהיה בשום אופן חשש נזק ע"י אבני הכותל לשום אדם בעולם. אבל חלילה לשום יד ובפרט יד של זר, לנגע בכל הוד של הכותל הקדוש הזה, מבלי הרשאתינו, שזהו לנו עלבון דוקר עד הנפש בכל רגשות הקודש שלנו. בטוח אני בעדינות רוחו שדברי אלה יהיו לו לרצון וימלא את דרישתנו הצודקת

יש לך מה להוסיף על הר הבית בידינו? פרסם תגובה כאן