עמוד הבית >> הרב יוסף קפאח

יח תמוז תשס 21/07/2000

הרב יוסף קפאח

דיין ומתרגם, חתן פרס ישראל (וגם אשתו), פוסק והוגה. הרב (מארי, כפי שנקרא במסורת התימנית) יוסף קפאח, ממנהיגי יהדות תימן בדורנו, נולד בצנעא שבתימן (1917). מגיל צעיר למד מפי סבו, הרב יחיא קפאח, ראש תנועת “הדרדעים”. הוא הנחיל לו את אהבת התורה והמדע, ואת חשיבות הלימוד העצמי והסקרנות. הקפיד שנים רבות להתפרנס ממלאכה ולא מלימוד תורה. לאחר עלייתו לארץ, למד בישיבת מרכז הרב, ושימש שנים רבות כדיין בבית הדין הגדול בירושלים. עשרות ספרים נכתבו בידי הרב קפאח. בין השאר, ערך תרגומים ופירושים אין ספור לספריהם של גדולי ישראל. כתב מחקרים בכל תחומי ההלכה. ומעל הכול – הרבה לעסוק בתורתו, בשיטתו ובספריו של הרמב”ם. הרב קפאח הוציא לאור מהדורות מדויקות ומפורשות של פירוש המשנה של הרמב”ם ושל ספר “משנה תורה”. בי”ח בתמוז תש”ס (21.7.2000)  נפטר הרב קפאח, כשהוא מותיר אחריו תלמידים רבים ולמעלה משבעים ספרים בכל מקצועות ההלכה. בשנת תשע”ו הוכרזו הרב קפאח ורעייתו ברכה, אשת החסד הגדולה, כדמויות המופת של החמ”ד, ורבבות תלמידים התחנכו לאורם.

הרב יוסף קפאח

מאת מקור, שימוש הוגן,ויקפדיה

יח תמוז תשס 21/07/2000

אירועים על המפה / מפת ירושלים

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

יש לך מה להוסיף על הרב יוסף קפאח? פרסם תגובה כאן