עמוד הבית >> הרברט סמואל מגיע לארץ

יד תמוז תרף 29/06/1920

הרברט סמואל מגיע לארץ

היישוב היהודי והתנועה הציונית היו באקסטזה. סֵר הרברט סמואל, הנציב הבריטי הראשון בארץ – “הנציב הראשון ליהודה” – נחת על אדמת יפו בי”ד בתמוז תר”ף (29.6.1920), והתקבל בהתלהבות בידי היהודים שראו במינויו למושל הארץ את התגשמותה המלאה של הצהרת בלפור, ואולי את ימות המשיח. סמואל (יליד 1870), פוליטיקאי יהודי בריטי שומר מצוות וחסיד נלהב של התנועה הציונית, שהיה מעורב גם בהשגת הצהרת בלפור, הגיע בשבת הראשונה לשהותו בארץ לבית הכנסת “חורבת רבי יהודה החסיד” בירושלים, ולשמחת היהודים לא היה גבול. ההמשך היה מורכב יותר: סמואל סייע רבות לפיתוח הארץ ולכלכלתה, ואפשר את קליטתה של העלייה השלישית, ובנו אף היה זמן מה אחד מהחלוצים, אך בד בבד ביקש לפייס את הערבים, מינה את שונא ישראל, אמין אל חוסייני, למופתי של ירושלים, והתייחס בסלחנות יחסית לפרצי המאורעות והאלימות שהופנו כלפי היהודים. גם לאחר סיום תפקידו נשאר סמואל ידיד למפעל הציוני, ורבים מבני משפחתו התיישבו בארץ. הונצח במקומות שונים ברחבי הארץ, ובראשם הטיילת הידועה בחוף תל אביב.

הרברט סמואל מגיע לארץ

מאת Bain News Service (publisher) - image ויקפדיה נחלת הכלל

יד תמוז תרף 29/06/1920

אירועים על המפה / מפת ירושלים

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

אשר אז בקע האור של ההדרכה למסילה הגדולה של הקמת דבר ה' לישראל ע"י ממלכת פרס וכורש מלכה, וזרובבל עמד אז להיות בא הכח לעזור להגשמת המפעל הגדול, זהו סימן לדור אחרון, אשר בוא תבוא ממלכה אדירה ובראשה יעמוד מלך צדיק, ורוח ה' תנחה אותם, להיות הם הזוכים להגשים את חזון עולמים זה. וכאשר אז עמדו מניעות רבות על הדרך, אלה הם ההרים הגדולים המעכבים את המהלך, שעל כל אחת מהמניעות אומר הנביא: "מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור". כן גם בימינו אלה, לפי עוצם הגדולה ולפי התכלית הגדולה והקדושה שיש לצפות מההבעה הנאמנה, אשר הובעה עפ"י רוח ה' ע"י ממלכת הוד מלכנו מלך בריטניא הגדולה יר"ה וע"י הציר הנאמן של הוד מלכותו, הוד מעלתו הנציב העליון לארץ ישראל סיר הרברט סמואל, יתנהלו גם עתה ככה צעדי גשומה של התקוה הגדולה לשוב ולנחל את יהודה על אדמת הקודש: כן עומדות הן המניעות הגדולות ועוצרות את המהלך הקדוש והנשגב. אבל יודעים אנו בטח כי דבר ה' לא ישוב ריקם. ומי אתה הר הגדול. המונע, עד כמה שיהיה גדול כוחו ועד כמה שיהיה חזק רצונו להרוס ולמנוע, לפני הכח אשר הוצג להיות כלי חפץ בידי ההשגחה להוציא אל הפועל את המגמה הקדושה של שיבת בנים לגבולם הנה תהיה למישור.

יש לך מה להוסיף על הרברט סמואל מגיע לארץ? פרסם תגובה כאן