עמוד הבית >> הסכמת האומות (סן רמו)

ו אייר תרף 24/05/1920

הסכמת האומות (סן רמו)

נציגי המעצמות המנצחות במלחמת העולם הראשונה ניצלו את השלווה שהשרתה עליהם עיר הקיט האיטלקית סן רמו, כדי לקבל החלטות דרמטיות לגבי גורלם של שטחי האימפריה העות’מאנית שנפלו בידיהם במהלך המלחמה. לאחר הדיון על גורלן של סוריה ושל עירק, הגיע ביום ו’ באייר תר”ף (24.5.1920) תורהּ של ארץ ישראל. ההחלטה הייתה חד משמעית. בריטניה קיבלה לידיה את השליטה בארץ ישראל (משני עברי הירדן), בתנאי ברור ומפורש שעליה להביא להקמתו של בית לאומי יהודי בארץ ישראל, כפי שהבטיחה בהצהרת בלפור. בהמשך, אושררה ההחלטה בידי חבר הלאומים. אנשי המשלחת הציונית לוועידה, בראשותו של חיים ויצמן, לא ידעו את נפשם מאושר. בבתי הכנסת ברחבי העולם היהודי שרו המונים את ההלל ואת הפיוט “אתא (הגיע) הבוקר”, המרמז על בוא הגאולה. הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק הכריז קבל עם כי “סר פחד השבועות”, וכי הסכמת האומות מאפשרת לעם ישראל לשוב לארצו על פי התורה. הרב קוק כתב בהתרגשות על “תחיית ישראל ההולכת ונעשית בעולם”. הדרך לתש”ח עוד תהיה ארוכה ומסובכת, אבל הרכבת יצאה לדרך.

הסכמת האומות (סן רמו)

ועידת סן רמו-מאת לא ידוע - eipa.eu.com, נחלת הכלל, ויקפדיה

ו אייר תרף 24/05/1920

אירועים על המפה / מפת העולם

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

מא. המשפט בישראל [תוכן דברים שהרב נאם ברבים בעת ייסוד בית דין הגדול של הרבנות הראשית] ב"ה. ל' לחדש אד"ר תרפ"א. בתחילה אני רוצה להצהיר, שאנו נגשים היום להתעסק בדבר היותר מקודש שבחלקי הבנין של האומה.(מסגרת משפטית הפועלת לפי דיני התורה) ואנו מרגישים את עצמנו מלאים, יחד עם רוממות הנפש, בהודות לד' שהחיינו והגיענו לזמן הזה להתחיל בסדור של יסוד המשפט הקדוש שלנו על אדמת קדשנו. אך מעבר מזה מלאים [אנו] רגשי ענוה ודכאות לב(שתי הרגשות סותרות מקננות בנו רוממות רוח מצד אחד ודכדוך ומועקה מצד שני ), כי מרגישים אנו כמה דלי כח אנחנו במצב האומה שלנו בכלל, בהריסותה הרוחנית והחמרית, ובמיעוט הכח שלנו לעת עתה, ביחוד פה במקום הרכוז של כל תקוותינו הגדולות, לעומת המלאכה הגדולה הזאת המוטלת עלינו. (המצב הרוחני והגשמי של האומה נמצא במצב ירוד) אבל חוזרים אנו ומתחזקים, מתמלאים אנחנו עוז ה', כי רואים אנו כי לא זרוע בשר היא בעזרתנו כי אם יד ה' עשתה זאת, את כל הגדולות והנוראות אשר עינינו רואות בכל מצעדי התחיה והתחלת רשמי הגאולה, מראש הנחת היסודות של ישוב הארץ בכל המובנים, עד הצהרת בלפור ועד החלטת סן רמו. (הבנה כי יד ה'היא זו שפועלת במציאות וגורמת להתרחשויות מעודדת ומחזקת)והאורה הגדולה של הבן הניתן לנו, של הילד היולד לנו (האישור והסכמה לחזור לא"י) ותהי המשרה(האחריות) על שכמו ,הוד מעלתו הנציב העליון ירו"ה [ירום הודו].

יש לך מה להוסיף על הסכמת האומות (סן רמו)? פרסם תגובה כאן