עמוד הבית >> הנודע ביהודה

יז אייר תקנג 29/04/1793

הנודע ביהודה

את שמות הוריו דאג להנציח בספריו המונומנטליים: ספר השאלות והתשובות “נודע ביהודה” על שם אביו, וספר “ציון לנפש חיה” (צל”ח) על שם אמו. בהנהגתו הציבורית, נודע כמי שלא חת מפני תקיפי הציבור, ולא נמנע מלהוכיח את עשירי העיר בשעה שנעשו מעשי עוול נגד הקבוצות החלשות. רבי יחזקאל לנדאו, נולד בפולין, וכיהן כרב בעריה. אך יותר מכל, נודע כרבה של העיר פראג, שבראש קהילתה המפוארת עמד עשרות שנים. ה”נודע ביהודה”, כפי שכונה על שם ספרו, שנפטר בי”ז באייר תקנ”ג (29.4.1793), כיהן במקביל גם כראש ישיבה, וקיים יחסים טובים עם ראשי השלטון האוסטרי. נודע כמי שהקפיד לעמוד על קוצו של יו”ד בפרטי ההלכה, ויצא נגד התנועות שהתחדשו בימיו, תוך שהוא מודע ליתרונות ולטוב שבשיטתם, ומנהל את המחלוקת בכבוד. בשעה שבפראג השתוללה מלחמת שבע השנים, הוצע לו לצאת מן העיר כמו שאר נכבדיה, אך הוא סירב ונותר עם בני קהילתו. ספריו, בכל תחומי ההלכה והאגדה, משמשים עד היום כמקור חשוב ומשמעותי בקרב לומדי התורה בעולם היהודי.

הנודע ביהודה

נחלת הכלל,ויקפדיה

יז אייר תקנג 29/04/1793

אירועים על המפה / מפת העולם

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

לחמה של תורה בכללה הוא אמנם המזון המבריא את בנינו להיות גבורי כח ועומדים על המשמר. גדולתה של תורה בהלכות המאוששות, וגבורתה במשא ומתן של הלכה, היא לעד מעוז ומגדל עז לעמנו. אמנם רשום הוא החלק המוסרי שבתורה החלק של חובות הלבבות, של הלכות דיעות, שברבות יודעיו ולומדיו בעמנו תגבר רוחו ותתרומם אל על. הנסיון הורה לנו כי ברבות הספרים, תרבה הספרות וישוטטו רבים ותרבה הדעת. יודעים אנו כי מעת שיצאו לאורה בחלק ההלכה הספרים הרשומים כה"תומים" (לר' יהונתן אייבשיץ) הנודע ביהודה, ההפלאה, קצות החושן, הנתיבות (המשפט), ספרי הג' רבי עקיבא איגר ז"ל ודומיהם, רבתה התעודה בישראל ונתרבו הצעירים מביני דבר ומעיינים בהלכה לאשורה. ומני אז יצאו ספרים רבים בחקר הלכה, אשר אמנם "אי אפשר לבר בלא תבן" ורבו גם הספרים הנמוכים, שלא יביאו רב תועלת, אבל רבו ג"כ ספרים טובים ויקרים הנושאים ונותנים בהלכה, בלב נבון ורוח חכמה ודעת, שראוי לנו לשמח עליהם ולהתפאר באלה ילדי הרוח של עמנו.

יש לך מה להוסיף על הנודע ביהודה? פרסם תגובה כאן