עמוד הבית >> המלון

כג תמוז תשו 22/07/1946

המלון

מאז היווסדו ועד היום הוא נחשב כאחד היוקרתיים במלונות ישראל. שליטים, אצילים ורוזנים פקדו ופוקדים את המבנה המהודר של מלון המלך דוד בלב ירושלים. ביום כ”ג בתמוז תש”ו (22.7.1946) התרחשה במלון אחת הפעולות הדרמטיות ביותר במאבק לסילוק הבריטים מארץ ישראל. יחידה של האצ”ל, שפעלה במקום בתאום מלא עם ההגנה (על אף שהתכחשה לאחר מכן לחלקה באירוע), החליטה לפוצץ את המבנה שבו שכנו רבים ממשרדי הממשל והצבא הבריטיים בארץ. חולייה של אנשי אצ”ל, שאנשיה היו מחופשים לפועלים סודניים, הטמינה כדי חלב מלאים בשלוש מאות וחמישים ק”ג חומר נפץ סמוך ליסודות המלון ונמלטה מהמקום תוך חילופי יריות. למרות אזהרות חוזרות ונשנות שמסרו אנשי האצ”ל, נמנעו הבריטים מלפנות את המלון בהעריכם שמדובר בהתראת שווא. בשעה 12:37 קרס כל האגף הדרומי בקול פיצוץ אדיר. למעלה מתשעים הרוגים הוצאו מתחת להריסות, בהם גם יהודים ששהו בבניין. לאחר הפיצוץ פירקה ההגנה את תנועת המרי, ורוב היישוב היהודי התנער ממנו בשל הפגיעה בנפש. למפרע, נראה שהפיצוץ היה בין הגורמים שסייעו ליציאת הבריטים מהארץ.

המלון

מאת לא ידוע - נוצר על ידי מעלה היצירה, נחלת הכלל, ויקפדיה

כג תמוז תשו 22/07/1946

אירועים על המפה / מפת ירושלים

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

גם מלחמתו של ישראל, (נושא דגל המוסר האלקי) נגד אויביו, בין בתקופת התנ"ך או לאחריו, הרב מסביר: "ועניני המלחמות, אי אפשר היה כלל, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק עם ישראל לא יילחם, שאז היו מתקבצים ומכלים ח"ו את שאריתם. ואדרבה היה מוכרח מאד גם להפיל פחד על הפראים, גם ע"י הנהגות אכזריות..." (אגרות א, דף ק, ע"ע רלב"ג על שופטים א, ו. ומהר"ל, גור אריה דברים כ, ו) "אין לנו כלל להתבושש באותן המלחמות אשר עשינו לצרכי תקומתנו, (ואין להתבושש) באותה משטמה אשר עוררנו בלבבנו נגד הקמים עלינו להכחיד את קיומנו... אתה יקירי שואל: "למה התיחסנו אליהן באכזריות? לא נוכל לצייר כמה חשוך ושפל היה העולם מבלעדי האכזריות הזאת שלנו..." (מאמרי הראי"ה, דף 508) "כשעל פי התורה מזדמן שצריך למסור נפשו למדות אכזריות כדי לקדש שם שמים ובאמת, הרואה מרחוק אדם מתנהג במדת אכזריות, אינו יכול לצייר שעצם עיקר כוונתו לקדושה וחסד אמתי..." (במחיית עמלק - ניצוץ הטוב מתברר לקדושה ע"י עצם המחייה - סידור עולת ראי"ה, דף תלח). יתרה מזאת, הרוחניות שברע "שמח בכליונו... וגם עם הרע אנו חפצים להיטיב, במה שנכלהו" (אוה"ק ב, דף תצא. והמקור להרעיון בזוהר ח"ב דף קסג)

יש לך מה להוסיף על המלון? פרסם תגובה כאן