עמוד הבית >> המושבה החסידית

יא סיון תרפד 13/06/1924

המושבה החסידית

“לקנות אדמות ולהקים יישוב בארץ ישראל!”. זו הייתה המטרה שהציבו לעצמם קבוצת חסידי גור שהתאגדו בפולין, בראשותו של הרב יצחק גרשטנקורן – מנהיג, איש ציבור ופרשן מקורי לספרי התנ”ך. אחרי מאמצים רבים נרכשה אדמה, ובי”א בסיוון תרפ”ד (13.6.1924) הוקמה בין תל אביב לפתח תקווה, המושבה בני ברק, שנקראה על שם היישוב המשנאי הקדום ששכן באזור, בו פעל רבי עקיבא. במשך עשרות שנים התמקדו אנשי המושבה בגידול עצי הדר ובטיפוח רפתות. רבים מבני הציונות הדתית התיישבו במקום, ורבים מפעילי המחתרות ניצלו את היישוב השקט למקום אימונים והתארגנות. בשנת 1933 התיישב בעיר “החזון איש”, ועשור מאוחר יותר הוקמה במקום ישיבת פוניבז’ (בהגייה הרווחת: פונוביץ’). האירועים הנ”ל העצימו את הנוכחות החרדית בעיר, ושינו את אופייה. בני ברק של היום, אחת מעשר הערים הגדולות בישראל, מהווה סוג של דגם ייחודי לעיר המנהלת אורח חיים השונה מהותית מזה שבשכנותיה במטרופולין תל אביב. עיר התורה והחסידות, החסד והישיבות, שהיא גם אחת מהצפופות והיקרות שבערי ישראל. מזל טוב בני ברק!

המושבה החסידית

מאת לא ידוע - עיריית בני ברק, שימוש הוגן בלוגו ויקפדיה

יא סיון תרפד 13/06/1924

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

לאחינו ב"י הקרובים והרחוקים אומר שלום וברכה מקודש, ואחזק בזה את ידי העמלים במלאכת-שמים ליסוד ישוב אה"ק בככר הנחמד "בני-ברק", מקום מושבם של רבותינו התנאים אבות-העולם זי"ע. ומה גדולים הם מעשיו של האיש הנכבד הרב היקר העוסק באמונה בכונניות ארץ הקודש מו"ה יצחק גרשטנקורן נ"י, אשר יסד ופעל את עבודת יסוד ישוב הקודש הנ"ל בעמל רב ויגיעה עצומה, וחפץ ד' בידו הצליח להביאו עד היום, שנקנה חבל אדמה הקדושה שמה, וכבר החלו להסתדר חלק מהמתישבים, לשמחת לבב כל המצפים לישועת ד' על עמו ונחלתו. והנני קורא לכל אחינו היקרים ממעמקי לבבי: קומו נא לעזרת ד' בגבורים, להקים ארץ שממה מחורבנה, לישבה ולכוננה ע"י בניה בוניה. מחונני אבניה ועפרות קדשה, והחזיקו בידי עושי מצוה רבה בשיתוף הכחות, להיות לאגודה אחת לשכלל את הישוב הקדוש בבני-ברק לתהילה ולתפארת, עפ"י התורה והמצוה בסדר ישוב איתנים וכל הנהגות קהלות-קודש דישראל, ערוכה ושמורה, ובונה ירושלים ד' יעמוד על ימין כל המשתתפים בדבר מצוה קבועה לדורות, לכונן מעשי ידיהם ולברכם בכל טוב, ויראו ברכה בעמלם לשם ולתהילה ולתפארת לעיני כל ישראל ולעיני כל עמי הארץ, כנפשם היקרה ונפש דורשם לטובה ולברכה, המחזיק את ידיהם לבנין ארץ חמדה באהבת עולם ואהבה רבה, החותם בברכה מהר הקודש מירושלים,

יש לך מה להוסיף על המושבה החסידית? פרסם תגובה כאן