עמוד הבית >> האלוף כרמל

טז אב תשסג 14/08/2003

האלוף כרמל

“הגליל משוחרר, הגליל שלנו הוא, הגליל של בנינו הגדלים על קרקע הארץ ושל אחינו מרחוק יבואו. חיים בגליל, עתיד בו, חירות בו, תקווה בו…מוות למבקשי מותנו, חירות לישראל ואדמתו!”. כך כתב לחייליו מפקד חזית הצפון, משה כרמל, עם סיום מבצע חירם – המבצע שפיקד עליו, בדומה לשאר קרבות תש”ח בחיפה ובגליל. משה כרמל נולד בפולין (1911), עלה לארץ והיה ממייסדי קיבוץ נען. מגיל צעיר שירת בהגנה והיה ממפקדיה. במסגרת אחד הקורסים שעליהם פיקד, נתפס בידי הבריטים. המכתבים שכתב לחברתו מכלא עכו שבו הוחזק, הפכו לימים לספר “זיכרונות אסיר עברי” שפורסם בעילום שם ונפוץ בארץ באלפי עותקים (חרף איסור הבריטים). לאחר שפיקד על חזית הצפון במלחמת העצמאות והוביל את שחרור חיפה, נצרת ועכו, כיהן שנים ארוכות כחבר כנסת וכשר התחבורה. היה ממתכנני מבצע קדש וממתאמי המבצע עם הבריטים ועם הצרפתים. שימש כעורך העיתון “למרחב” של תנועת אחדות העבודה, ופרסם מאמרים פובליציסטיים רבים. לאחר פרישתו מהפוליטיקה, כיהן כיושב ראש חברת אל על. נפטר בט”ז באב תשס”ג (14.8.2003)

האלוף כרמל

מאת משה פרידן -ויקפדיה נחלת הכלל

טז אב תשסג 14/08/2003

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

הפרעות היו באמת נוראות, אבל חוץ ממה שדואב לבנו על קרבנות הקדושים ד' ינקום נקמת דם עבדיו, הנה ראינו בעינינו מפלאות תמים דעים צור ישראל וגואלו ב"ה, אשר מעז יצא מתוק. ומתוך המחשך הגדול הזה יצאה האורה של צמח ישועתנו, שתהי' הולכת ומאירה כנכון היום, בעז"ה. עתה ב"ה השלום והשקט שורר בעה"ק ובמסיבי יהודה כולם. רק הגליל עדיין צריך הוא לרחמים, ונקוה לד' שמהרה גם המה יושעו בחסדי שומר ישראל לעד

יש לך מה להוסיף על האלוף כרמל? פרסם תגובה כאן