עמוד הבית >> “האיש המאמין הוא חובב ציון האמיתי” (פטירת הרב מוהליבר)

יט סיון תרנח 10/06/1898

“האיש המאמין הוא חובב ציון האמיתי” (פטירת הרב מוהליבר)

לימודים בוולוז’ין ורבנות בביאליסטוק. איש עסקים ועסקן, כמו גם רב ופוסק, ומי שקרא לאיחוד “שתי בנות האלוקים – האמונה וההשכלה”. אבל מעל הכול, נודע הרב שמואל מוהליבר (יליד 1824) כמי שהיה מהראשונים שהרימו את דגל השיבה לציון. הוא עסק בהקמת אגודות חובבי ציון מראשיתן, ופעל לאיחודן. שכנע את הברון רוטשילד לסייע למושבות העלייה הראשונה, ועמד מאחורי ייסודה של מזכרת בתיה. כמאה שנה לאחר פטירתו הועלו עצמותיו למזכרת בתיה, והוקם בה מוזיאון לזכרו. במסגרת פעילותו, עמד הרב מוהליבר על קידום התפיסות התורניות במסגרת יישוב הארץ, והדגיש כי “יסוד עבודתנו הלאומית צריך להיות תורתנו הקדושה”. בד בבד, עמל ללא ללאות לאיחוד ולתיאום בין התנועות הדתיות והחילוניות שעסקו בחיבת ציון. הוא קידם את היתר המכירה כדי להתמודד עם בעיית השמיטה. אירגן את גלגולה הראשון של תנועת המזרחי, ובאחרית ימיו עוד הספיק לשלוח מכתב ברכה לקונגרס הציוני הראשון, ובו הכריז כי “האיש המאמין הוא חובב ציון האמיתי”. הרב שמואל מוהליבר נפטר בי”ט בסיוון תרנ”ח (10.6.1898) בין השאר נקרא על שמו קיבוץ גן שמואל

“האיש המאמין הוא חובב ציון האמיתי” (פטירת הרב מוהליבר)

מאת לא ידוע -ויקפדיה

יט סיון תרנח 10/06/1898

אירועים על המפה / מפת העולם

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

ומסוג גדולי ישראל אלה היה הגאון רבי שמואל מוהליבר זצ"ל. מפעולותיו הגדולות הידועות ומפורסמות ומשאיפותיו וארחות חייו האצילים שנתגלו לי עוד בימי נעורי ושנתחוורו לי עוד יותר אחרי שנזדמן לי להפגש אתו בשנת תר"ן בערך במרחץ דובלין ברוסיה עשה עלי האיש הגדול הזה רושם של גדול גבור, של רב רב פעלים המושל בשני זרמים של חיים ומשקיע בכל אחד מהם את כל תשומת לבו, את כל נפשו ואת כל כשרונותיו. מצד אחד: רב גאון גדול מלא תורה ומעשים טובים, מחמיר על עצמו במילי דחסידותא, גם בדברים כאלה שרבים וגדולים נהגו להקל בהם ומצד השני: נפש רעננה מלאה עוז וחיים וצופה צפיה עמוקה לתשועתם של ישראל באופן מוחשי בהיר, לגליות ישראל שישובו, לארץ ישראל שתשתכלל ולהרים וגבעות, לאפיקים ולגיאיות שלה, שיהיו פורחים בכל זיום והדרם ולהוד גבורים ותפארת קדושים שיאירו יחד על דור בנינו, בארץ הצפיה והתחיה ; בתוך לבו הרחב של רבי שמואל היתה חיה תמיד ההכרה הברורה כי אנחנו כלנו חייבים לעבוד בעד שני זרמי החיים הרוחניים שלנו גם יחד, ומתוך הכרה זו היה ממשיך את העבודה החיה הקדושה הזאת לאחד ולשלב את שני הזרמים

יש לך מה להוסיף על “האיש המאמין הוא חובב ציון האמיתי” (פטירת הרב מוהליבר)? פרסם תגובה כאן

תגובות ל "“האיש המאמין הוא חובב ציון האמיתי” (פטירת הרב מוהליבר)"

שלום לקס

ראוי להזכיר את רפי סוויסה ז"ל. שהיה ראש מ'מ מזכרת בתיה. שדאג להעלאת עצמות הרב מוהליבר .

הגב

לפני שנה 1