עמוד הבית >> גזרות שו”ם

ח אייר תתנו 03/05/1096

גזרות שו”ם

שנים רבות פרחו הקהילות היהודיות בעמק נהר ריין שבגרמניה. בקהילות שו”ם (שפירא, וורמייזא ומגנצא) נהנו היהודים מהגנתם של שליטי המקום, שגשגו כלכלית, ובעיקר עסקו בתורה בבתי מדרשם של רבינו גרשום מאור הגולה, ושל רש”י ותלמידיו. אבל לפתע נקטעה האידיליה. המוני איכרים קנאים נענו לקריאתו של האפיפיור לצאת למסע־צלב לארץ ישראל, כדי לגאול את ארץ הקודש מידי המוסלמים. בדרכם למזרח התיכון, החליטו הצלבנים שלפני המלחמה במוסלמים עליהם לטפל ב”כופרים” שעל אדמת אירופה. בח’ באייר תתנ”ו (3.5.1096) התנפל ההמון על קהילת שפירא, וימים ספורים לאחר מכן גם על וורמייזא ועל מגנצא. מאות יהודים נרצחו באכזריות. בדילמה שהועמדה בפני היהודים – להתנצר או להיהרג – בחרו רובם בקידוש השם, ויצרו לדורות אתוס של שמירה על אמונת ישראל בכל מחיר. לימי האבלות המסורתיים של “ספירת העומר” שבין פסח לשבועות, נוספה משמעות חדשה. אירועי מסעי־הצלב נצרבו בתודעתם של יהודי אשכנז, והונצחו בספרי זיכרונות, בקינות ובתפילת “אב הרחמים” הנאמרת בקהילות רבות מדי שבת.

גזרות שו”ם

הקינה לזכר נרצחי הפרעות-מאת Prayer book - Machzor from Altona 1744, ויקפדיה נחלת הכלל

ח אייר תתנו 03/05/1096

אירועים על המפה / מפת העולם

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

דף ע"ה. "אוזר ישראל בגבורה" - (כבר העיר פירוש מעדני יו"ט על הרא"ש בברכות פ"ט ס"ק צ' מדוע הוזכר "ישראל" בברכה זו ובברכת "עוטר ישראל בתפארה", ודלא כבשאר ברכות-השחר, והרב עונה תשובה נוספת:) גבורה מיוחדת היא גבורתם של ישראל. (כדברי מהר"ל, נצח ישראל, סוף פרק נח: "אין ראוי לשבח את ישראל בכח ובגבורה אנושית. אבל השבח הזה על גבורה אלקית. ומה שאמר הכתוב "הן עם כלביא יקום" מדובר על המצוות". עכ"ל.) גבורת ישראל היא בכך שהרוח תכבוש את תאוות הגוף.

יש לך מה להוסיף על גזרות שו”ם? פרסם תגובה כאן