עמוד הבית >> אסון בחנוכת המשכן

אסון בחנוכת המשכן

תמו שמונת ימי המילואים. העם כולו נרגש לקראת הרגע שלו ציפו הכול – השראת השכינה במשכן שהוקם בעמל כה רב. שני הכוהנים הצעירים, דור העתיד המבטיח של בית לוי, צעדו בראש. לפתע אירע האסון. יום חנוכת המשכן הפך ליום אבל. פרשנים ודרשנים ניסו לאורך הדורות להסביר מה גרם למיתתם של בני אהרון, נדב ואביהו, ביום חנוכת המשכן בא’ בניסן, בשנה השנייה לצאת ישראל ממצרים, שנת ב’תמ”ט לבריאת העולם. האם הקריבו אש זרה אשר לא צוו עליה? האם לא כיבדו את המעמד ונכנסו למשכן שתויי יין? האם לגלגו על משה ועל אהרון? שערי פירושים לא ננעלו, ועימם הלקחים שאותם נדרש העם לדורותיו ללמוד מהאסון. מעל הכול, הדהד קול הבורא: “בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד”. הדרישה החד משמעית מהעילית ליותר, לשאיפה לשלמות ולביקורת, ולעיתים ענישה על כל פגם וחטא. תגובתו של אהרון תועדה גם היא לנצח כאב טיפוס להתמודדותם של רבים מבניו במשך הדורות עם אסונות וקשיים בלתי מוסברים: “וידום אהרון”. ההבנה שלא כל דרכי הבורא ברורות מאפשרת את המשך החיים.

אסון בחנוכת המשכן

מאת גיימס טיסו ויקפדיה

אירועים על המפה / מפת העולם

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

כדי להביא לידי גילוי אתהקטע מדברי ההארה של התשובה העצמית( הרצון הפנימי המקורי השואף לשוב למקור האלוקי) ביחסה אל מצב הרוחני של העולם החצוני( היחס בין המימד הרוחני לבין המימד הגשמי), שהיתה נחוצה בזמן השראת השכינה בריכוז מקום המשכן, היה דרוש מאורע דו פרצופי( ארוע בעל משמעויות הפוכות) , שנושאיו (המשתתפים בו) יהיו למעלה מן החטא(המצב הפנימי הרוחני שלהם יהיה להדבק בשכינה) , ואולם הצורה, כלפי חוץ, מצד מקבלי הרושם. (מצד המתבוננים מבחוץ)תהיה הטיה כלפי החטא(.יהיה נראה כחטא) והנה נתקדש בקרוביו קדושי עליונין שבכהונה, נדב ואביהו, שהקריבו אש שהיא עדיין זרה לפי מצב התפיסה של השדרות הנמוכות של האנושיות "בקרובי אקדש". הרב קוק מסביר את מותם של נדב ואביהו בהקריבם אש זרה על המזבח בזמן חנוכת המשכן כדבר שהגלו בו שני רעיונות הפוכים . מצד מדרגתם וכוונתם של נדב ואביהו הם רצו להתקרב לקב"ה עד כדי רצון אפילו של מסירות נפש . -בקרובי אקדש .מצד כל הסובבים אותם שהיו עדין במדרגה נמוכה ,המעשה שלהם התפרש כאש זרה .-כחטא.

יש לך מה להוסיף על אסון בחנוכת המשכן? פרסם תגובה כאן