עמוד הבית >> אנו מכריזים בזאת

ה אייר תשח 14/05/1948

אנו מכריזים בזאת

ההחלטה על ההכרזה, למרות איום הפלישה ולמרות הלחץ האמריקאי, עברה ברוב של חמישה מצביעים מול ארבעה. כדי למנוע חילול שבת, הוקדם הטקס מליל שבת בשעת חצות, שבה תם המנדט הבריטי, ליום שישי בשעה 16:00.שניים משרי הממשלה הזמנית ועשרה מחברי מועצת העם הזמנית נעדרו מהטקס בשל שהותם בירושלים הנצורה. מתוך 37 החותמים על מגילת העצמאות, היה יליד הארץ אחד ושתי נשים בלבד .במלאות עשור למדינה, שוחזר הטקס, הוסרט והוקלט. שדרנית “קול ישראל”, תחנת הרדיו של ההגנה ששידרה את הטקס, עמדה בכניסה לחדר השירותים בשל חוסר מקום, ודיווחה על ההכרזה באמצעות פתקים שהעבירו לה עיתונאים שהיו באולם.את “התקווה” שניגנה התזמורת הפילהרמונית בקומה השנייה, שמעו הנאספים מעבר לתקרה.דוד בן גוריון דרש תוך כדי החתימה על המגילה, מאיש הציבור והעיתונאי, הרצל רוזנבלום, לעברת את שמו ל”ורדי”, ולחתום בשם זה. הרב יהודה ליב מימון, ראש תנועת המזרחי, בירך עם סיום הטקס ברכת “שהחיינו” בשם ומלכות, וחתם “בס”ד” ליד שמו. בה’ באייר תש”ח (14.5.1948) קמה מדינת ישראל.

אנו מכריזים בזאת

מאת רודי ויסנשטין - Israel Ministry of Foreign Affairsויקפדיה נחת הכלל

ה אייר תשח 14/05/1948

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

וה"מזרחי" ( תנועת המזרחי)מוכרח הוא, לתקומתו,(לקיומו) להשתדל תמיד להוציא-לאור (לפרסם)את התוכן החי הצפון ברעיון התחיה הלאומית, ללחום על האימרה המחפירה ש"הציונות דבר אין לה עם הדת"(נאמר בקונגרס הציוני הראשון שאין קשר בין ציונות לבין שמירת תורה ומצוות) , שבתוכה ארס-נחש מונח והכחשה-עצמית נוראה, המכשילה את הכח הפנימי והמקורי של האומה.(אימרה כזאת מזיקה ומחלישה את רוח האומה ) ה"מזרחי" צריך להזריח אור על הציוניות במעמקי המחשבה, (להאיר ולרומם את המחשבות והאידאות)למצא תמיד את הגרעינים החיים שהם מפרים בכח קודש העליון את נצני התחיה ולהבליטם בצורות מאירות וברורות,(למצוא ולהדגיש את התכנים הפנימיים שמקורם בתורת ישראל שהם מניעים את המהלך הציוני כולו) ואם באה תחלת הקץ, שבני ישראל ובני יהודה נזרעים בארץ "זרע אדם וזרע בהמה", וכפירוש המסור: "זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד,(שני כוחות מתגלים בזמן הגאולה ,הגשמי והרוחני) ובטוחים אנו שאין לנו להתפחד כלל מכל הריסה מוחלטת ע"י עירובם של "בני-אדם שמעשיהם מעשי בהמה" בתוך תנועות תחיתנו;(אין להבהל ממציאות של אנשים שעוסקים בעיקר בענינים גשמיים בתנועות הציוניות) אבל זה הקבוץ של "זרע אדם" צריך להראות בכל פינותיו את צד האדם שבו. (הקבוצה -המזרחי ,שמכירה את הצדדים הרוחניים של עם ישראל חייבת להדגיש אותם בכל המפעל הציוני) דעות ממוצעות ופשרניות, שיש בהן מעין חולשה גופנית ורפיון נפשי, אינן עלולות לנצח בתכונה רבת-פעלים כתכונת התחיה הלאומית שלנו שרוח ד', אל עולם מתנוסס מכל עבריה.(דעות שמיתפשרות על הצד הרוחני של האומה לא יוכלו להשפיע על המהלך התחיה של האומה ), עלינו להזדיין בכח רוחני גדול, בדעות מוחלטות מקוריות וקבועות, העלולות בכח-החיים שלהן להראות את הדרן על כללות השאיפות החדשות, שנוצרו בימינו ברוח ד' המעיר לתחיה את עם-קדשו. (רק דעות מוחלטות שמחוברות לרוח ומסורת ישראל יכולות להשפיע ולחזק את השאיפות הגדולות שהתגלו בתקופה זו)

יש לך מה להוסיף על אנו מכריזים בזאת? פרסם תגובה כאן