עמוד הבית >> אמנו שרה (שנירר)

כו אדר תרצה 01/03/1935

אמנו שרה (שנירר)

הבעיה הלכה והחמירה. בעוד שלפי התפיסה המסורתית נאסר ללמד את הבנות תורה, מערכת החינוך הממלכתית באירופה, שאליה הלכו הבנות לפי החוק, הדגימה בפניהם את המיטב שבתרבות האירופית. הפער בין הידע התורני לידע כללי הפך לקריטי. שרה שנירר, שנולדה בקרקוב בשנת 1883, החליטה לעשות מעשה. היא הצליחה להשיג את תמיכתם של החפץ חיים ושל הרבי מגור במהלך, ופתחה את בית הספר “בית יעקב” (שם הרומז לכינוין של בנות ישראל על פי המדרש) שנועד להעניק השכלה דתית וכללית לבנות יהודיות ברוח התורה. ההתנגדות הייתה אדירה. המשכילים החילוניים לעגו ליוזמתה, וחוגים חרדיים קיצוניים זרקו אבנים על חלונות בית הספר, אך היא לא נרתעה. תוך זמן קצר נפתחו מאות בתי ספר של רשת “בית יעקב”, וערב השואה למדו בהם רבבות בנות יהודיות. לצידם, הקימה שנירר סמינרים למורות ותנועת נוער. היא עסקה גם בכתיבת ספרים, מחזות ומאמרים עיתונאיים לציבור הנערות. שנירר, שלא זכתה למשפחה משלה, הקדישה את כל חייה לתלמידותיה. אלו כינו אותה “אמנו שרה” והקימו בעקבותיה את רשת בית יעקב הפועלת גם כיום בישראל ובארצות הברית. נפטרה בכ”ו אדר א’ תרצ”ה (1.9.1935)

אמנו שרה (שנירר)

רשות הציבור, ויקפדיה

כו אדר תרצה 01/03/1935

אירועים על המפה / מפת העולם

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

ב"ה עה"ק יפו ת"ו, ך"ב אלול תרע"ג זה לי כמה שנים שהבעתי את דעתי, ע"ד האמצעי היותר נדרש לתקנת התחכמני, ועל דעתי זו הנני עומד כעת עוד ביותר בירור. הננו מוכרחים להוסיף שתי מחלקות עליונות לבית ספרנו, שעל ידי הוספה זו יעלו למודי הקודש למדרגה כזאת, שיוכלו התלמידים החפצים להקדיש עצמם לתורה להכנס בישיבתי, לקבל שיעורים של עומק הלכה ובירורה בפלפול וחידוש ישר' ושל חכמת הדת הרוחנית, בעמקי הדעות ושרשי האמונה, ע"פ כל הזרמים השונים שהושפעו בישראל ע"י הגדולים המובהקים, ראשי הדורות, הגאונים החכמים והצדיקים. ביחוד מימי רס"ג ז"ל עד ימינו אלה. ועם זה הננו מוכרחים להקים בית-ספר לבנות, ג"כ ע"פ יסודי הפרוגרמה שלנו ועיקר מטרתה, אלא בשינויים נערכים, לפי הערך של שינויי התפקידים המעשיים והרוחניים של המינים. הרושם שיעשה אז התחכמני, בהיותו בצורתו המשוכללה, שיכלול את הדור בשלמותו בהיקף חינוכו, יכולים אנו לקוות שזה יהיה באמת הרושם האידיאלי שהצבנו לנו למטרה, בעת אשר נגשנו לעבודתנו הקדושה ביסוד התחכמני, בעה"י. להגשמת המפעל האמור בשני תנאיו, אני חושב שצריכים אנו להתאזר בכל העז והמרץ שיהיה אפשר לנו, להשיגו, וצור ישראל אל עולם שוכן ציון יהיה עוזר לנו להרים קרן בגאות ד' על אדמת הקודש.

יש לך מה להוסיף על אמנו שרה (שנירר)? פרסם תגובה כאן