עמוד הבית >> אם אשכחך ירושלים

יט אייר תשח 28/05/1948

אם אשכחך ירושלים

לוחמי הלגיון הירדני לא האמינו לכמות הלוחמים הכשירים שנותרו בין בתיו ההרוסים של הרובע היהודי ביום הכניעה – י”ט באייר תש”ח (28.5.1948). כאלף וחמש מאות איש הורשו לעבור דרך שער ציון אל האזור היהודי. כשלוש מאות שבויים, וביניהם (בניגוד להסכמים) גם אזרחים ופצועים קשה (ורופאים ואחיות שהתנדבו להישאר עימם), נלקחו למחנה השבויים בעבר הירדן. תמה מסכת הגבורה והייסורים של לוחמי הרובע היהודי שבעיר העתיקה. השכונה היהודית הזעירה התגוננה חודשים ארוכים, כשהיא מנותקת ונצורה. כשבעים חללים נפלו בקרבות הרובע, וביניהם ניסים גיני בן העשר, שנפל יום אחד לפני הכניעה בהעבירו מידע בין העמדות השונות. בשעה שהערבים שרפו את הבתים ופוצצו את בתי הכנסת, אבלו יושבי מדינת ישראל הצעירה על הגלות מלב ירושלים. במשך שנים רבות התווכחו המעורבים בקרבות, האם ניתן היה למנוע את הגלות הזו, והאם אכן השקיעו לוחמי ירושלים החדשה (שבעצמם היו נתונים בצרות לא קטנות) את המאמץ הנדרש להצלת הרובע. תשע עשרה שנים הציצו גולי הרובע מבעד לחומות לעבר העיר הנטושה. ובחלוף תשע עשרה שנים ושישה ימים, שב העם לירושלים.

אם אשכחך ירושלים

פליטי הרובע גולים דרך שער ציון- מאת [1], נחלת הכלל, ויקפדיה

יט אייר תשח 28/05/1948

אירועים על המפה / מפת ירושלים

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

ירושלים ט"ז טבת תרפ"ה אחינו ב"י אוהבי ציון וירושלים הצמאים לחצרות ד', ושואפים לבנין הקודש של עם ד' על אדמת קדשו, שלום וברכה מקודש. אחים יקרים - מאז אשר בדרך נחני ד' להתודע עמכם בקירוב מקום, ודיבור של חבה היה מצוי בינינו לרומם את דגל הקודש דגל ירושלים, להשלים על ידו בקדושה ובטהרה את כל תנועת החיים, אשר מאת ה' היתה זאת בימינו לרומם קרן ישראל, ולהרחיב את גבולו על אדמת הקודש, מהעת ההיא כאשר עזרנו ד' לשוב אל הקודש, הנני עסוק בע"ה, למצא מפעלי קודש, אשר יעזרו להגשים בחיים יותר ויותר את עומק המהלך אשר לתחיית הקודש, ולהרים נס ודגל לבנין ארצנו ועיר קדשינו, ברוח אמונים, וברעיון קדוש מלא אמונת אומן. ועם זה חמוש ואזור בכח מפעל ובנין ממשי. והנה מצאתי את שאהבה נפשי, אשר נוסדו יחד יחידי סגולה אנשי שם, אנשי מעשה ואנשי רוח, סוחרים מצויינים ועובדים חרוצים ועליהם גדולי תורה וגאוני עה"ק ואה"ק ת"ו, לכונן "קרן בנין ירושלים" להחל בעיר הקודש לכנית בתים רבים ושכונות קטנות עם גדולות, ולהרחיב את המפעל הקדוש על כל מלא רוחב ארצנו הקדושה, שמח לבי כי התנוצץ האור, ודגל ירושלים שכבר הוא מתנוסס בכמה מקצעות רוחניים לחידוש החיים והמפעל הבונה בתחיית האומה והארץ, הנה הוא כעת מתנוסס גם כן על היסוד המעשי של בנין חרבות עיר אבותינו, ונשמות אה"ק ע"פ התקנות המבוארות בחורבות (אולי צ"ל בחוברות) קרן בנין ירושלים הנ"ל. בטוח אני בלב הטהור המלא רגש קודש וצפיית ישועה, שתכנסו כולכם לאגודת קודש הזאת. לרומם את דגל ירושלים ואת תחיית הקודש אשר לעם ה בכל מלא הדרם, ומהרה יראו עינינו וישמח לבנו בבנין שלם כנה"י ונפש אחיכם הנאמן המצפה לתשועת חומות וחיל במהרה בימינו אמן, הק' אברהם יצחק הכהן קוק

יש לך מה להוסיף על אם אשכחך ירושלים? פרסם תגובה כאן