עמוד הבית >> אלטלנה

טו סיון תשח 22/06/1948

אלטלנה

ניסיון מרד או ניסיון חיסול פוליטי? שפיכות דמים הכרחית בדרך לביצור סמכות המדינה, או התעקשות מיותרת והרת אסון כדי לחסל את התנועה היריבה ואת מנהיגה? עשרות שנים אחרי ש”התותח הקדוש” של צה”ל הטביע בט”ו בסיוון תש”ח (22.6.1948) את אוניית האצ”ל “אלטלנה” מול חופי תל אביב, הוויכוח עדיין ממאן להירגע. השורה התחתונה ברורה למדי: חוסר אמון בין הנהגת המדינה בראשות מפא”י לבין מפקדת האצ”ל, הביא לשרשרת של אי הבנות, מחלוקת בפירושי הסכמים וקצרים בתקשורת. כל אלה החלו בעת הפלגתה של האונייה מצרפת, והסתיימו בשפיכות דמים נוראה, בה נפלו שישה עשר מלוחמי האצ”ל ושלושה מלוחמי צה”ל הצעיר. האונייה אלטלנה נפגעה, ומטען הנשק האדיר שנשאה ושנועד להכריע את מלחמת העצמאות שהייתה בעיצומה, שקע במצולות. הבשורה הטובה מאותו יום נורא הייתה יכולתם של הצדדים, בעיקר של אנשי האצ”ל, להתגבר על האסון ולמנוע מלחמת אחים כללית בשעה שהאויב עומד בשער. לימים, טען מנחם בגין כי תרומתו למימוש העיקרון המקודש של מניעת מלחמת אחים, הוא אחד הדברים שעליהם הוא מתגאה, אולי יותר מכל דבר אחר שעשה בחייו.

אלטלנה

מאת הנס חיים פין ויקפדיה נחלת הכלל

טו סיון תשח 22/06/1948

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

בשנת תרצ"ה, כאשר אנשי השמאל פרצו ברבזיוניסטים, באבנים ומכות, כתב הרב מאמר: "לשבר בת עמי" (עיין חזון הגאולה, דף שמב, הפרטים) "...הפעולה הנתעבה של המלחמה הבזויה, מלחמת אחים, הבלתי שכלית, הבלתי נימוסית, הפראית והאכזרית... את שם קדשי (של ד') אל תחללו עוד, הרפו מאף, התלמדו [ה' מנוקדת חירק] להביט איש על אחיו, מפלגה על מפלגה, בעינים של אחים חומלים, הנתונים יחד בצרה גדולה". (מאמרי הראי"ה, 365) * (צריכים) "לצאת מהחוג הצר, שבו נמצאים שיטות מחולקות הצוררות זא"ז ומבטלות אלו את אלו. ולבוא עד מרום הפסגה... (לראות) איך שכולן עולות למקום אחד, ורק שינוי תנאים באורחות החיים, ובמצב הנפשות הוא המחלק ביניהן" (אגרות ח"א דף פד. ע"ע אלפי מנשה (איליה) ח"א דף סט) * "מצד המחשבה העליונה הסוקרת עומקם של דברים, אין במציאות בכלל הפכים וכ"מ שיש הפכים, יש שם בודאי איזה תנאי נעלם...". (אגרות ח"א דף קלג) * "צריכים... להבין ולהשכיל, שגם מפירודי הדעות יוצאת טובה כללית... יש שע"י הפירודים מתגוון כל טוב פרטי בגוון מיוחד, ואין גוון השרוי באחר דוחק אותו לטשטש את צורתו, ומתוך כך מתעשרת כנסת ישראל ברבוי אורות, והרבוי הזה עצמו הוא יגרום את השלום היותר גדול ויותר פנימי. ומ"מ צריכים להשתדל הרבה שיהיה השלום ניכר גם מבחוץ" (אורות, קמט. ע"ע עולת ראי"ה, ח"א דף של) * "אע"פ שמלחמה כבדה אנו חייבים להלחם עם "הלאומיים היבשים" בעלי "יהודים בלא יהדות"... מכל מקום חייבים אנו מעבר לזה להשמר מאד שלא לנתק את פתיל האחדות והאחוה בין העובדים והמתישבים בא"י, כי למודים אנו מדאי לדעת מה מלחמת אחים יכולה לעשות לנו, בפרט בראשית דרכנו בישוב הארץ, ובעודנו כל כך מועטים וחלושי כח, ומוקפים משונאים מחוץ, מכל העברים". (אגרות ב, סג)

יש לך מה להוסיף על אלטלנה? פרסם תגובה כאן