עמוד הבית >> איש המוסר (רבי ישראל מסלנט)

כה שבט תרמג 02/02/1883

איש המוסר (רבי ישראל מסלנט)

חייהם של יהודי ליטא לא היו קלים. גזרות השלטון הרוסי יחד עם התפוררות חברתית פנימית שהלכה והתעצמה ורוחות ההשכלה והחילון שהחלו לנשוב בין בתי המדרש בעיירות, הניעו רבים מגדולי הדור לחפש דרכים חינוכיות חדשות להתמודדות עם אתגרי הדור. רבי ישראל ליפקין מסלנט (יליד 1819) הרים את הכפפה. הוא עבר מעיר לעיר ומכפר לכפר והפיץ את  בשורת “תנועת המוסר”, תפיסה שלפיה על האדם לומד התורה, במקביל ללימוד הש”ס והפוסקים, להקדיש זמן ומאמצים לבירור עצמי נוקב, בשיטות שונות שאותן פיתחו הוא ותלמידיו. בכל מקום שאליו הגיע, דרש רבי ישראל תכונות של אמת, חמלה, אכפתיות וענווה. בספריו ובמאמריו הוא יסד תנועה רחבת היקף שקראה (בראשיתה ל”בעלי הבתים” ובהמשך גם לבני הישיבות) לפעול לבירור עצמי, להתגברות על יצרים ועל תאוות, ובעיקר לאכפתיות בין אדם לחברו. תורתו ואמרותיו של ר’ ישראל, כמו “יותר קל ללמוד את כל הש”ס מלתקן מידה אחת”, “כל עוד הנר דולק אפשר לתקן”, “תדאג לרוחניות שלך ולגשמיות של חברך” נותרו לדורות.  נפטר בכ”ה בשבט תרמ”ג (2.2.1883).

איש המוסר (רבי ישראל מסלנט)

מאת Credits to Mourad Ben Abdallah - נוצר על ידי מעלה היצירה,ויקפדיה נחלת הכלל

כה שבט תרמג 02/02/1883

אירועים על המפה / מפת העולם

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

שני דרכים ישנם לבא לידי טהרה, דרך אחד הוא לדקדק בפרטי המדות, לישרם, לכוננם, באופן שיהיו מטוהרים, ומהשפעתם נעשים החיים בכלל טהורים. והדרך השני הוא להסתכל בהסתכלות שכלית, ולהעלות את הנשמה למעלה עליונה באור ד', וע"י זה ממילא המדות מתעלות בצורה כללית מפני שמקורן נעשה מבורך, ומתוך המקור של גידולן הריהן מתברכות מאליהן. ואע"פ שאין אפשרות להפטר בשום אופן מהשגחה מדויקת על פרטי המדות גם בהיות ההשפעה של ההתעלות הרוחנית באה משטפה העליון המלא אור השכל, אבל אז הענין הזה הוא רק באופן נטפל, בתור סעד ועזר, אבל עיקר הכח של הטהרה בא מתוך ההופעה השכלית שהאדם בכל מהותו מתעלה על ידה.

יש לך מה להוסיף על איש המוסר (רבי ישראל מסלנט)? פרסם תגובה כאן