עמוד הבית >> איש הגימנסיה

טז סיון תשכג 08/06/1963

איש הגימנסיה

חיים בוגרשוב נולד ברוסיה (1876) ועסק מגיל צעיר בחינוך. לאחר שניהל מוסד חינוכי ברוסיה וקיבל דוקטורט בשוויץ, עלה לארץ ישראל. בשנת 1906 הקים את “גימנסיה הרצליה” בליבה של תל אביב הקטנה. הגימנסיה, המוסד החינוכי הציוני הראשון שפעל בארץ, הפכה במהירות לסיפור הצלחה ושאבה אליה תלמידים רבים מחו”ל. החינוך לערכי המסירות למולדת, לצדק, להתנדבות ולציונות בא לידי ביטוי באישיותם של אלפי בוגרים שהתבלטו לימים בכל המערכות השונות בארץ. בין השאר, פיתח בוגרשוב את מקצוע הגיאוגרפיה, שהפך ל”מולדת”, והיה בין הראשונים שקדמו את מסורת הטיולים בארץ. במקביל, הותקפה הגימנסיה על ידי גורמים דתיים, ובראשם הרב קוק, על החינוך הלאומי החילוני שניתן בין כתליה. בוגרשוב עצמו עסק, במקביל לניהול המוסד, גם בפעילות ציבורית ענפה. היה חבר הקונגרסים הציוניים וכן חבר כנסת (שבה ראה גם כיצד תלמידו, משה שרת, מושבע כראש הממשלה). פעל להקמת שכונות ויישובים ברחבי הארץ, ובראשם שכונת נורדיה שבתל אביב, שבטבורה עובר הרחוב הקרוי עד היום על שמו. חיים בוגרשוב (שעברת את שמו ל”בוגר”) נפטר  בט”ז בסיוון תשכ”ג (8.6.1963)

איש הגימנסיה

מאת טדי בראונר -ויקפדיה נחלת הכלל

טז סיון תשכג 08/06/1963

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

ב"ה, עיה"ק יפו ת"ו, ח"י אד"ש תרעי"ן. לכבוד. לשכת המרכז ל"מזרחי" בפ"פ ענ"מ יצ"ו, שלו' וברכה מקודש. מכתבם היקר מכ"ח אד"ר העבר הגיעני לנכון, ואתכבד בזה להשיב להדרת כבודם על פרטי הדברים, אשר באו במכתבם הנכבד, א. ע"ד הגימנסיה, אינני רואה תועלת כעת מהתנגדות גלויה מצדי, כל זמן שהיא צריכה להיות רק התנגדות שלילית, כלומר כל זמן שאין אנו נותנים לפני הקהל בית חינוך הערוך בכל מילואו לעומת הגימנסיה, אשר 'לא יבדל ממנה כ"א במה שהיא עוזבת את ברית ד', ומוסדנו כמובן בע"ה יחזיק בכל עז בדגל אור ד' ותורתו. התחכמוני אע"פ שהנני ת"ל מלא רצון ממנו וממנהיגיו, מ"מ עודנו לא יוכל להתחרות עם הגימנסיה בכמה מקצעות קולטוריות. על כן עלינו להיות מתונים מעט, ולעסוק בלא הרף בהרמת ערכו של המוסד, אשר החילונו לסגלו, באופן שיוכל לתן את כל משאלות הלב של הנוהים אחר הגימנסיה, ואח"כ נוכל בלב אמיץ להודיע, שאין שום הבדל בין התחכמוני, או הגימנסיה שלנו, לבין הגימנסיה שלהם, אלא מה שהאחרונה היא עוקרת את עץ החיים של האומה, האמונה, מלב חניכיה, והראשונה היא מתעטרת בכבודה, ואז יהיו דברינו נשמעים בע"ה בתעמולה זו. להכין את כחנו למלחמת מצוה זאת, אנו חייבים לגשת בלא שום איחור כלל, כי אין קץ לריוח של זמן אחד קודם.

יש לך מה להוסיף על איש הגימנסיה? פרסם תגובה כאן