עמוד הבית >> איש הגאונים (הרב בנימין מנשה לווין)

ח ניסן תשד 01/04/1944

איש הגאונים (הרב בנימין מנשה לווין)

הרב בנימין מנשה לווין נולד ברוסיה (1879). בצעירותו נדד בין ישיבות רוסיה ונודע כתלמיד מוכשר ושקדן. לאחר שנאלץ לשרת בצבא הרוסי, החל לעסוק גם בתחומי הפילוסופיה ובמחקר ההיסטוריה היהודית, והתוודע לרב אברהם יצחק הכהן קוק, שאל דמותו נקשר עד יומו האחרון. הרב לווין למד בבית המדרש לרבנים בגרמניה ובאוניברסיטאות שונות במרכז אירופה. שם החל לעסוק במפעלו המונומנטלי של כינוס כל החיבורים של גאוני בבל לסדרת ספרים אחת, לה קרא בשם אוצר הגאונים. בשנות מלחמת העולם הראשונה נשלח לנהל את בתי הספר של רשת “נצח ישראל” בארץ, ועשה זאת תוך התמודדות עם קשיי המלחמה. בארץ המשיך בהוצאת כתבי יד קדמונים וההדרתם, וכתב מאמרים בכתבי עת, תוך שהוא חושף לציבור את תורתם של פרשנים קדמונים למקרא ולגמרא. נחשב כאחד מהחשובים בחוקרי חוכמת ישראל מתוך נאמנות לרוח המסורת והאמונה. נפטר בח’ בניסן תש”ד (1.4.1944) ונקבר בהר הזיתים.

איש הגאונים (הרב בנימין מנשה לווין)

מאת מוסד הרב קוק -ויקפדיה

ח ניסן תשד 01/04/1944

אירועים על המפה / מפת ירושלים

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

ב"ה, עה"ק יפו ת"ו, י"ב תמוז תרס"ז. ידי"נ וחמדת לבבי, הרב החכם מלא תוי"ר מו"ה בנימין מנשה לוין שליט"א. שלו' שלו' אין קץ. מאד נצטערתי על אשר עכבוני מניעותי מלכתב לידידי, ומה גם כי ברכתי עצורה בלבבי למועד אשר בא לאוניווירזיטעט, שיהי' להצלחה, לרוממות קרן אורה, למעלתו, לתורה וישראל בע"ה. גם עתה הנני מוכרח לקצר מאד מאד, וא"א לי כעת להאריך כפי חפץ לבבי. והנה מפני הטרדות לא יכלתי ג"כ להשיב להחכם נייווירט שי' כראוי, ורשמתי בקצרה. בטח תדברו בזה, בקיבוץ (בהתקבצות)חכמים טהורי לב אוהבי ד' יראיו וחושבי שמו ב"ה, ותעמידו דבר על בוריו.(תתקנו דבר ותגלו את מהותו המלאה)ו מה מאד אשמח בכניסתכם (התכנסותכם) ע"ד העבודה הנחוצה לנו בדור זה מאד(המשימה הנדרשת בתקופה הזאת), לרומם שם ד' ולהניף ברמה דגל ישראל (לחזק את הופעת שם ה' בעולם), ע"י חכמי לב מלומדים תכסיסיים.(מתוחכמים). אמנם טוב ויפה מאד שנוכל להתאגד, כי הסקירה וההשקפה הפנימית של אנשים כמוני (ההבנה של פנימיות התורה של הרב קוק)תוכל להועיל הרבה בעה"י למסודרים ומחומשים בידיעות ע"פ הסדר האירופי(,המתמחים בעולם האקדמיה הארופאי) וכמו כן יועילו לנו דרכם וסגנונם של המתלמדים בבתי יפת(באוניברסיטאות) ג"כ, ומנייהו ומנן תסתיים שמעתתא (מאיתנו ומהם תתברר התורה ) עמוד פז בעה"י. ב"ה שימינו, שהם מרובים במכאובים לעמנו בעוה"ר, הם ג"כ מרובים בהתעוררות החיים, ועת לעשות היא ב"ה, וסוף כל סוף שיתרכזו כל הפעולות לרוממות קרן ישראל בארץ ישראל, במובן רחב המתפשט על כל אפסי תבל. עתה אין לנו מבוקש אשר נאמר שהוא לנו יותר מדאי רחב. הצרות, שהן יותר ממה שהלב יכול לחשוב, נותנות לנו רשות לצפות ג"כ לישועות כמו אלה ויותר מהן, בין במובן המעשי, בין במובן הרוחני, וההשפעה השכלית והמוסרית. הנני מוכרח, יקירי, לקצר. ע"ד ישיבה, תקות לבבי בעה"י, אקוה לדבר עוד במכתבים הבאים, ואבטח שכל מה שיוכלו כל חכמי לב וישרי דעת לעזור, לרומם ולשגב את הענין, יעשו למען שם ד' ארצו עמו ונחלתו. אחתום בכל חותמי ברכות, כנה"ר ונפש דבק באהבתו מצפה לתשועה ואורה, הק' אברהם יצחק ה"ק הנ"ל הרב ד"ר בנימין מנשה לוין פגש את הרב קוק בעיירת המרפא דובלין ומשם הוא התחבר אל הרב ואל דרכו. הןא נסע אם הרב לבויסק והיה מורה לבנו. הרב כתב לו מספר איגרות בנושאים שונים . באיגרת שלפנינו מחזק הרב את הצורך בשילוב בין התוכן העמוק של התורה שמקורו כולו בקודש לבין צורת איסוף וסיגנון כתיבת הדברים שיש מה להעזר מעולם האקדמיה שבאומות העולם. הרב רואה ברב לוין דמות שיכולה לעזור ולקדם את הופעת הענין הגדול הזה ובכך לעזור לרומם את קרנם של עם ישראל בתקופה המיוחדת של התעוררות חיי האומה בארצה .

יש לך מה להוסיף על איש הגאונים (הרב בנימין מנשה לווין)? פרסם תגובה כאן