עמוד הבית >> אודות

אודות פרויקט "מאורות אל העבר"

מיזם "מאורות אל העבר" נועד לחשוף בפני מורים, תלמידים והציבור הרחב אירועים היסטוריים שונים שהתחוללו בתאריך העברי של אותו יום. הפרויקט מובל בידי הסטודנטים של החוג להיסטוריה במכללת אורות ישראל שביצעו אותו כחלק מהכשרתם הפדגוגית, בשיתוף הפיקוח על ההיסטוריה בחמ"ד. לחלק גדול מהאירועים המופיעים באתר נוספה גם הפניה לקטעים שונים שנכתבו בידי הרב קוק ותלמידיו הנוגעים לאותם אירועים. כן נוספו הפניות לסרטונים ולאתרים שונים המסייעים בהבנת האירוע.
קטעי ההעשרה וההפניות השונות מלוּוים בשאלות לעיון, להעמקה ולהרחבה. כמו כן, האתר מלוּוה באפשרויות לחיפוש על פי חתכים שונים, בריכוז נושאים לפי קטגוריות ובמנוע חיפוש כללי. שימוש באתר על חלקיו השונים עשוי לסייע למורים, לתלמידים ולכל המתעניינים בהיסטוריה בכלל ובהיסטוריה היהודית בפרט.

מכללת "אורות ישראל"

מכללת אורות ישראל, שבמסגרת החוג להיסטוריה שלה הופק המיזם, היא המכללה הגדולה ביותר בארץ להכשרת מורים בחינוך הממלכתי־דתי. הסטודנטים והסטודנטיות במכללה סייעו בהפקת מיזם זה, כחלק מהכשרתם להיות מורים להיסטוריה האמונים על טיפוח זהות ציונית דתית בקרב תלמידיהם. אנשי "בית הרב קוק" בירושלים סייעו רבות במציאת החומרים המתאימים.
כמו כן, המיזם הופק בסיועו הפעיל של הפיקוח על הוראת ההיסטוריה בחמ"ד.

הצוות:

ד"ר יוסי לונדין

עורך ומפיק

יעקב הופמן

עורך טכנו פדגוגיה

אוהד בשירי

עורך לשוני

גב' בלהה גליקסברג

מפמ"ר היסטוריה בחמ"ד

הרב אברהם טייץ

מנהל בית הרב קוק

בשיתוף

//