עמוד הבית >> אבי הישיבות

יד סיון תקפא 14/06/1821

אבי הישיבות

רוחות עזות התדפקו על חומותיו של מבצר התורה שבליטא. מדרום, הלכה וצמחה תנועת החסידות שערערה במידת מה על ערכו של לימוד התורה המסורתי והציעה דרך חלופית לעבודת ה’ באמצעות  דבקות ושמחה. ממערב, החלו להפציע רוחות ההשכלה והחילון שאיימו על נאמנות לומדי התורה לדרכם מימים ימימה. את המערכה על נפשם של הלומדים ניהל רבי חיים איצקוביץ מוולז’ין גדול תלמידיו של הגאון מווילנא, שנפטר ביום י”ד בסיוון תקפ”א (14.6.1821). בסדרת חיבוריו, ובראשם ספרו “נפש החיים”, הסביר הרב מה הם הכוחות והיכולות האדירים הקיימים בנפשו של האדם, ומה עליו לעשות עם יכולות אלו; עוד הסביר את החשיבות העצומה של לימוד “תורה לשמה”; וכן, התפלמס – מתוך כבוד והערכה – עם רעיונותיה של החסידות. במקביל, הקים ר’ חיים בעירו וולוז’ין את “ישיבת עץ חיים”, הידועה כ”אם הישיבות”. אל הישיבה הגיעו במשך קרוב למאה שנה מיטב לומדי התורה באירופה ומחוצה לה. וולוז’ין, המשמשת עד היום כמודל לרוב הישיבות ברחבי העולם, טיפחה את הכמות ואת האיכות של לימוד התורה בעם ישראל והכשירה עתודה רבנית ומנהיגותית לקהילות ברחבי העולם היהודי.

אבי  הישיבות

ישיבת וולז'ין- מאת לא ידוע - Scanned photograph., נחלת הכלל, ויקפדיה

יד סיון תקפא 14/06/1821

אירועים על המפה / מפת העולם

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

פרק שני א. ע”י לימוד תורה מתגלה בעולם מציאות החכמה האלקית. בגלל חסרונו של הגוף, אין אנו מכירים את גודל ערכה. ככל שהאדם לומד, כך מוציא לפועל חכמה אלקית זו, מצד נפשו הוא. אינו דומה חלקו של אדם זה לחלקו של אדם אחר. ב. ע”י לימוד תורה לשמה, מתבצעים דברים ברוחניות, בפועל ממש. מה שמתקיים בחומריות, בגוף, הוא רק סעיף של מציאות אמת שמלמעלה. בתוך כל הפרטים, נמצאת נשמה אלקית החותרת לקראת שכלול העולם. לפעמים מתגלה ניצוץ זה בביטוי ובביאור, ופעמים רק בתור התנוצצות עדינה, בחדרי הלב. ג. כשלומדים לשמה, גם כאשר האדם לומד דברים פשוטים, מנהגים, דינים וכו’ הוא פוגש אור עליון (כלומר, מן ספירת “בינה”) ונהיה “שלום” גם בפמליא של מעלה (עולמות רוחניים) וגם בפמליא של מטה (העולמות החומריים). ד. ע”י עסק תורה לשמה, מתחזק גם היסוד הכללי של כל האומה, וחוזרת אור-חוזר לאותו איש שהפעיל זאת. הוא מתגדל שוב ושוב. ה. כשלומדים לשמה, מטיבים לכלל ישראל, ע”י הרחבת הדעת ותוספת נדיבות לב. כל רפיון רוח שיש בעם ישראל בא בגלל רפיון התורה. ו. יסוד “תורה לשמה” (ע”פ שער המצוות לאריז”ל פ’ ואתחנן זו “בינה”) הוא הגברת כוחה של “כנסת ישראל” (מלכות) ובזה מגדלים כח התורה (תפארת) שהוא חיים של כנסת ישראל.

יש לך מה להוסיף על אבי הישיבות? פרסם תגובה כאן