עמוד הבית >> אבי ההתיישבות הדתית

כג תמוז תשלה 02/07/1975

אבי ההתיישבות הדתית

הוא היה מראשי התנועה הדתית־לאומית, שימש כחבר כנסת שנים רבות, תלמיד חכם ונואם מוכשר. אולם יותר מכול נודע מיכאל חזני, שנולד בשנת 1913  כאבי ההתיישבות הדתית. מאז עלייתו לארץ בשנות השלושים ועד יום פטירתו, היה חזני הכוח המארגן, המניע, הדוחף והמקדם של ההתיישבות הדתית־לאומית בארץ ישראל. אל מול קשיים לא פשוטים שהערימו מוסדות היישוב על הקמתם של יישובים דתיים, פעל חזני ללא לאות וסייע להקמת הקיבוצים הדתיים ומושבי הפועל המזרחי. בין היישובים שחזני תרם תרומה מכרעת להקמתם היו טירת צבי, כפר יעבץ, היישובים הראשונים שהוקמו בגוש עציון וברמת גולן לאחר מלחמת ששת הימים ויישובים רבים נוספים. בשנותיו האחרונות כיהן חזני כשר הסעד (כיום משרד הרווחה), והקים את מפעל השירות הלאומי. פעילותו כשר וככלכלן חצתה מגזרים וקבוצות, ודומה שאך סִמלי הוא שנפטר מהתקף לב פתאומי בכ”ג בתמוז תשל”ה (2.7.1975) בטקס חנוכת מרכז רווחה לנשים פלשתיניות בג’נין. לזכרו של חזני הוקם היישוב נצר חזני, שנעקר בשנת תשס”ה מגוש קטיף והוקם מחדש במועצה האזורית נחל שורק

אבי ההתיישבות הדתית

מאת משה מילנר -ויקפדיה

כג תמוז תשלה 02/07/1975

אירועים על המפה / מפת ישראל

//

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור (דברים לב,ז)

//

תורת הרב קוק

(לאגודת "נחלת אבות") הכל מסייעים למלאכת-שמים כוללת כזאת, אשר נתעוררו אנשי-מעשה יראים ושלמים, לבנות נשמות ארצנו הקדושה בעת-לחננה בעת כזאת אשר קול קול יעקב הולך ונשמע בכל קצוות הארץ: שובו בנים לגבולם, ויסוד הקודש, שהוא מקור החיים, קדושת התורה והמצוה באש דת קודש ואמונת אומן, מוכרח הוא שיבוסס בבנין הארץ בכל עז ואומץ. ומה גדולה וקדושה היא הפעולה של יסוד מושבות ביחוד לכינוס של שלמי אמונים ועל-פי התורה והמצוה, בחיי היחיד והציבור למעלה בקודש, כרצון כל יראי ד' וחושבי שמו. המושבות הללו, כשיכונן ד' מעשינו, תהיינה לאות ולמופת בעה"י לכל שלמי אמונים מקרוב ומרחוק, להחזיק בבנין אה"ק בכל רשפי אש אהבת עולמים, ויחזקו את יסוד היהדות והתורה והיראה בישוב החדש בכלל. ע"כ הנני בזה לאמץ ידי הבונים ולקרא לכל גדולי דורנו ולכל אשר תורת ד' תחייהו: הבו ידכם קודש לד' ורוממו את דגל האגדה הקדושה "נחלת אבות", שמטרתה לכונן מושבות לד' ליראי ד' וחושבי שמו, שכולם כאיש אחד חברים יעמדו עמוד ש על טהרת הקודש כתורה וכמצוה אין פרץ ואין יוצאת. והנני בזה חותם בברכה אסיר-תקוה לישועת ד' על אדמת קדשו ברוממות כבוד שמו וקרן תורתו, הבעה"ח ב' תמוז תרע"ד, הק' אברהם יצחק ה"ק עבד לעם קדוש על אדמת הקודש פעה"ק יפו והמושבות ת"ו.

יש לך מה להוסיף על אבי ההתיישבות הדתית? פרסם תגובה כאן